Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

uprzejmie informuje osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy

żywnościowej, że w miesiącu MAJU 2021 r. będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020 (FEAD)

według poniższego harmonogramu w dniach:

18.05.2021 r. w godzinach 10:00 – 12:00

Rejon pracy socjalnej nr 4

Rejon pracy socjalnej nr 5

Rejon pracy socjalnej nr 7

Rejon pracy socjalnej nr 12

19.05.2021 r. w godzinach 10:00 – 12:00

Rejon pracy socjalnej nr 1

Rejon pracy socjalnej nr 8

Rejon pracy socjalnej nr 10

Rejon pracy socjalnej nr 11

20.05.2021 r. w godzinach 10:00 – 12:00

Rejon pracy socjalnej nr 2

Rejon pracy socjalnej nr 3

Rejon pracy socjalnej nr 6

Rejon pracy socjalnej nr 9

w magazynie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów przy ul. Piłsudskiego 27 w Mińsku Mazowieckim.

Osoby odbierające żywność zobowiązane są do przestrzegania reżimu sanitarnego

(założone maseczki oraz zachowanie 1, 5 metrowej odległości od innych osób).