Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim uprzejmie informuje osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej, że w miesiącu marcu 2021 r. będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020 (FEAD) według poniższego harmonogramu w dniach:

18.03.2021 r. w godzinach 10:00 – 12:00

 • Rejon pracy socjalnej nr 4
 • Rejon pracy socjalnej nr 5
 • Rejon pracy socjalnej nr 7
 • Rejon pracy socjalnej nr 12

19.03.2021 r. w godzinach 10:00 – 12:00

 • Rejon pracy socjalnej nr 1
 • Rejon pracy socjalnej nr 8
 • Rejon pracy socjalnej nr 10
 • Rejon pracy socjalnej nr 11

22.03.2021 r. w godzinach 10:00 – 12:00

 • Rejon pracy socjalnej nr 2
 • Rejon pracy socjalnej nr 3
 • Rejon pracy socjalnej nr 6
 • Rejon pracy socjalnej nr 9

w magazynie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów przy ul. Piłsudskiego 27 w Mińsku Mazowieckim.

Osoby odbierające żywność zobowiązane są do przestrzegania reżimu sanitarnego (założone maseczki oraz zachowanie 1, 5 metrowej odległości od innych osób).