Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje

o prowadzonym naborze wniosków

w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego 2021 r.

Program w Mińsku Mazowieckim realizowany będzie w dwóch formach:

  1. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

2 świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 kierowany jest do członków rodzin lub

opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad :

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, niekorzystających z innych form usług w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej

w tym:

  • usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  • usług finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny

z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Liczba uczestników Programu „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021” ograniczona!!!

http://www.minskmaz.mops.pl/pobierz/2987
http://www.minskmaz.mops.pl/pobierz/2988
http://www.minskmaz.mops.pl/pobierz/2989
http://www.minskmaz.mops.pl/pobierz/2990
http://www.minskmaz.mops.pl/pobierz/2991
http://www.minskmaz.mops.pl/pobierz/2992
http://www.minskmaz.mops.pl/pobierz/2993
http://www.minskmaz.mops.pl/pobierz/2994
http://www.minskmaz.mops.pl/pobierz/2995