MIŃSK MAZOWIECKI MIASTEM BEZ PRZEMOCY!!! Taki tytuł nosi kampania społeczna, która została zrealizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz członków Zespołu Monitorującego realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2017 – 2020. Kampania jest kolejnym naszym krokiem do walki z przemocą. Głównym celem kampanii jest podnoszenie świadomości społecznej i wiedzy o przejawach przemocy w rodzinie oraz promowanie odpowiednich wzorców życia rodzinnego. A akcję włączyli się: Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Pan Marcin Jakubowski Zastępca Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki Pani Eliza Bujalska Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Mińsku Mazowieckim Pani Elżbieta Kowalik – Wirowska Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim starszy aspirant Marcin Zagórski, inni przedstawiciele instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w Mińsku Mazowieckim oraz mieszkańcy miasta. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wsparcie oraz udział w kampanii!