Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim informuje, że przystąpił do tegorocznej edycji KAMPANII 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY oraz nawiązał współprace z Fundacją po DRUGIE.
Przez pierwsze 19 dni listopada na całym świecie mówi się o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności.   Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z pierwszym filmem edukacyjnym pt. „Czynniki sprzyjające stosowaniu przemocy”.