Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

uprzejmie informuje osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy

żywnościowej, że w dniach:

19.02.2020 r. w godzinach 10:00 – 14:00

20.02.2020 r. w godzinach 10:00 – 11:00

w magazynie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów

przy ul. Piłsudskiego 27 w Mińsku Mazowieckim

będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019 (FEAD)