Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim realizuje w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Inicjatyw Społecznych „Perspektywa” Projekt Mińska Akademia Seniora „Aktywni 55+ -EDYCJA III.

Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły 55 rok życia z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki chcące w sposób aktywny i twórczy spędzić swój czas wolny do udziału w projekcie.

Głównym celem Mińskiej Akademii Seniora „Aktywni 55+” jest podtrzymanie sprawności intelektualnej, fizycznej i kulturalnej seniorów, a także budowanie więzi międzyludzkich, w tym międzypokoleniowych, integrowanie środowiska ludzi starszych, niezależnie od wieku i wykształcenia.

W projekcie zaplanowane są następujące działania :

v Spotkania – „Zdrowy Senior” CZERWIEC – LIPIEC 2020 r. w formie:

Pierwszy warsztat poprowadzony będzie przez kosmetologa oraz fryzjera – część teoretyczna oraz drugi praktyczny – pokaz profesjonalnego makijażu i stylizacji włosów.

v Zajęcia rekreacyjno – sportowe – Nordic Walking –LIPIEC- WRZESIEŃ 2020 r.

W formie: sześciu dwugodzinnych zajęć Nordic Walking prowadzonych przez profesjonalnego instruktora.

v Gimnastyka z elementami rehabilitacji „Zdrowy kręgosłup” –LIPIEC-WRZESIEŃ 2020 r. w formie: zajęć prowadzonych w dwóch grupach, każda po 10 osób, dwa razy w miesiącu po 1 godzinie przez doświadczonego trenera.

v Zajęcia taneczne –WRZESIEŃ –PAŹDZIERNIK 2020 r.
W formie: 10 godzinnych zajęć tanecznych dla seniorów prowadzonych przez profesjonalnego instruktora, mających na celu aktywizację seniorów.

v Gimnastyka AQUA SENIOR – LIPIEC – WRZESIEŃ 2020 r.
w formie: sześciu godzinnych zajęć w wodzie prowadzonych przez profesjonalnego instruktora.

v Aktywizacja kulturalna seniorów – LIPIEC WRZESIEŃ 2020 r.
Wspólne wyjście do kina na wybrany przez uczestników projektu seans filmowy.

v Kampania społeczna „SENIORZY WŚRÓD NAS” – WRZESIEŃ- LISTOPAD 2020r. Odbędą się dwa dwugodzinne spotkania aktywizacyjno-integracyjne mające na celu przygotowanie przez uczestników Kampanii Społecznej „SENIORZY WŚRÓD NAS” w związku z obchodzonym w dniu 20 października Europejskim Dniem Seniora.

v Akcja społeczna –„ Miński Senior czyta dzieciom” – SIERPIEŃ – PAŹDZIERNIK 2020 r. W ramach akcji zakłada się 5 spotkań seniorów z dziećmi z oddziałów przedszkolnych z terenu miasta Mińsk Mazowiecki.

v Specjalistyczne poradnictwo prawno – psychologiczne – CZERWIEC – PAŹDZIERNIK 2020 r.

v Miński Dzień Seniora – PAŹDZIERNIK – LISTOPAD 2020 r. Będą to dwa spotkania młodzieży z seniorami w formie: warsztatu muzyczno – artystycznego i plastycznego.

Deklaracje uczestnictwa przyjmowane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 25 A.

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu:

25 758 22 24 wew. 22, 24; 25 758 00 46; 25 756 31 98.

Termin realizacji projektu: 01 czerwiec 2020 r. – 30 listopad 2020 r.

Serdecznie zapraszamy !!!