OGŁOSZENIE

w sprawie ograniczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

Na podstawie § 14 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. 2020.964 ) ogłaszam, że w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-COV-2, mając na względzie ochronę mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, od 1 czerwca 2020 r. wprowadzam następujące zasady obsługi interesanta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim:

  1. ustanawiam, że:

1) podstawowym sposobem kontaktowania się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej jest droga pocztowa, telefoniczna, elektroniczna ePUAP i mailowa,

2) skargi i wnioski są przyjmowane drogą pocztową, telefoniczną, elektroniczną ePUAP lub mailową na adres: dyrektor@mopsmm.pl

3) przyjmowanie wniosków w sprawie z zakresu działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie papierowej odbywa się w miejscu wydzielonym Biura Obsługi Klienta,

4) wejście interesanta na teren Ośrodka jest możliwe w obecności pracownika merytorycznego Ośrodka,

5) dopuszczalna jednoczesna liczba osób przebywających w tym samym czasie w Biurze Obsługi Klienta nie może być większa od 1 na wszystkie stanowiska obsługi,

6) w trakcie przyjmowania interesanta, interesant i pracownik Ośrodka powinien stosować środki ochrony osobistej ( maseczka zakrywająca nos i usta, rękawiczki ochronne lub ręce odkażone płynem dezynfekcyjnym ), z zachowaniem bezpiecznej odległości,

  1. działalność Ośrodka podlega ograniczeniu polegającym na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy mieszkańcom miasta.

Mińsk Mazowiecki, dnia 1 czerwca 2020 r.