Miejski Ośodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej został ogłoszony pisemny przetarg na wykonanie zadania: Świadczenie opieki wytchnieniowej w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.
http://biuletyn.abip.pl/mopsmm/komunikat/80994