Taki tytuł nosi kampania społeczna, która została zrealizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz członków Zespołu Monitorującego realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2017 – 2020.

Kampania jest kolejnym naszym krokiem do walki z przemocą. Głównym celem kampanii jest podnoszenie świadomości społecznej i wiedzy o przejawach przemocy w rodzinie oraz promowanie odpowiednich wzorców życia rodzinnego.

A akcję włączyli się:

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Pan Marcin Jakubowski

Zastępca Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki

Pani Eliza Bujalska

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Mińsku Mazowieckim

Pani Elżbieta Kowalik – Wirowska

Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim

starszy aspirant Marcin Zagórski,

inni przedstawiciele instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w Mińsku Mazowieckim oraz mieszkańcy miasta.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wsparcie oraz udział w kampanii!