Informacja dotycząca realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” w czasie pandemii.

Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

informujemy

że można składać wnioski o zmianę formy pomocy przyznanej jako dofinansowanie posiłków w szkołach

na pomoc finansową.