Informacja

kwi 20, 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

uprzejmie informuje osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy

żywnościowej, że w miesiącu marcu 2020 r. będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019 (FEAD)

według poniższego harmonogramu w dniach:

22.04.2020 r. w godzinach 10:00 – 11:00

Rejon pracy socjalnej nr 6

Rejon pracy socjalnej nr 12

23.04.2020 r. w godzinach 10:00 – 11:00

Rejon pracy socjalnej nr 1

Rejon pracy socjalnej nr 9

24.04.2020 r. w godzinach 10:00 – 11:00

Rejon pracy socjalnej nr 2

Rejon pracy socjalnej nr 5

27.04.2020 r. w godzinach 10:00 – 11:00

Rejon pracy socjalnej nr 3

Rejon pracy socjalnej nr 11

28.04.2020 r. w godzinach 10:00 – 11:00

Rejon pracy socjalnej nr 4

Rejon pracy socjalnej nr 8

29.04.2020 r. w godzinach 10:00 – 11:00

Rejon pracy socjalnej nr 7

Rejon pracy socjalnej nr 10

w magazynie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów przy ul. Piłsudskiego 27

w Mińsku Mazowieckim.