Tolerancja – profilaktyka przeciwdziałania

dyskryminacji i nienawiści

W związku z działaniami profilaktycznymi służącymi przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zawartymi w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2017 -2020 Miasta Mińsk Mazowiecki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował projekt socjalny pt. Tolerancja – profilaktyka przeciwdziałania dyskryminacji i nienawiści.

Celem głównym Projektu było zmniejszenie wśród młodzieży uprzedzeń i nienawiści prowadzących do przejawów przemocy poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie mińskich szkół warsztatów dla młodzieży na temat „Mowa nienawiści” i „Stereotypy”.

Projekt został zrealizowany na terenie czterech szkół ponadpodstawowych w Mińsku Mazowieckim tj. : Zespołu Szkół nr 4 im. Kazimierza Wielkiego, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy, Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie i Zespołu Szkół Ekonomicznych. Dnia 4 i 11 grudnia 2019 r. członek Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Agnieszka Mikulska Jolles przeprowadził 4 warsztaty dla młodzieży. Uczestnicy byli bardzo zainteresowani poruszanymi tematami i chętnie wzięli udział w dyskusji dotyczącej trudnych i problematycznych tematów takich jak hejt, nienawiść, dyskryminacja i stereotypy funkcjonujące w naszym społeczeństwie. Po burzliwych dyskusjach młodzież dochodziła do bardzo konstruktywnych wniosków. Dzięki warsztatom uczestnicy inaczej spojrzeli na kwestie przemocy wśród rówieśników, pojawiających się w mieście uchodźców, szacunku i akceptacji oraz nienawiści.