Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim – Elżbieta Kowalik-Wirowska oraz Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Inicjatyw Społecznych „Perspektywa” – Monika Michalik-Towani , zapraszają do Punktu Wsparcia Dziecka i Rodziny uruchomionego w ramach projektu Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Punkt znajduje się przy ul. Piłsudskiego 24 w Mińsku Mazowieckim.