Akademia rodzica

cze 13, 2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim w związku z realizacją zadań zawartych w „Programie Wspierania Rodziny w Mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2016- 2018” realizuje Projekt socjalny „Akademia Rodzica”. Projekt kierowany jest do rodziców, którzy chcą uzupełnić bądź nabyć wiedzę na temat umiejętności opiekuńczo- wychowawczych.

ZATEM JEŚLI JESTEŚ RODZICEM, KTÓRY:

· CHCE zwiększyć własną świadomość na temat wychowania i rodzicielstwa

· CHCE uporządkować wiedzę na temat roli i zadań rodziców w procesie wychowywania dzieci

· CHCE nabyć umiejętności budowania komunikatów typu „Ja”

· CHCE rozwinąć pozytywny i realistyczny obraz siebie, swoich możliwości i zdolności, a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako wartościowego człowieka

· CHCE zwiększyć umiejętności w zakresie aktywnego słuchania, spędzania czasu z dziećmi

· CHCE usystematyzować wiedzę i doświadczenia w zakresie praw i obowiązków dziecka

· CHCE zdobyć praktyczne wskazówki dotyczące motywowania dzieci do odrabiania lekcji

TE WARSZTATY SĄ WŁAŚNIE DLA CIEBIE!!!

HARMONOGRAM I TEMATYKA SPOTKAŃ:

 I.  „Ja – rodzic, ja - dziecko czyli dwie perspektywy spojrzenia na jedną rzecz”.

Termin: 9.06.2017 r. godz. 11.00-14.00 Miejska Biblioteka Publiczna

Warsztat jest skierowany do wszystkich rodziców odczuwających potrzebę „usprawnienia” swojej kondycji rodzicielskiej w obszarze zaradności i skuteczności działań wychowawczych wobec własnych dzieci, ale też adresowane są do rodziców szczególnie potrzebujących wzmocnienia i wsparcia.

II. „Nasz rodzinny czas”

Termin: 14.06.2017 r. godz. 11.00-14.00 Miejska Biblioteka Publiczna

Warsztat ma na celu pokazanie, że w życiu rodzinnym nie chodzi o liczbę wspólnie spędzonych godzin, lecz o to, co w tym czasie można zrobić, co jeszcze można zrobić w przyszłości, a także o to, czy na pewno jest to nasz wspólny czas. Omówiony zostanie między innymi zrównoważony system odrabiania lekcji.

III. „Mam świadomość, mam wiedzę- czyli prawa i obowiązki względem dzieci”

Termin 20.06.2017 r. godz. 11.00-14.00

Założeniem warsztatu jest usystematyzowanie wiedzy i doświadczeń rodziców w zakresie praw i obowiązków dziecka.

IV. „ Nasz dobry czas- spotkanie rodzinne”

Termin 26.06.2017 r. godz. 11.00-14.00

Warsztat ma na celu zacieśnienie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego. W spotkaniu wezmą udział rodzice z dziećmi.

Zapisy u pracowników socjalnych: Moniki Michalik- Towani, Ireny Krasuskiej, Eweliny Szostek pod numerem telefonu: 25 758 22 24, 25 752 05 08 bądź osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 25A w Mińsku Mazowieckim.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!