Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
21 lipca 2019 r.
imieniny: Daniela i Andrzeja
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl
Rzecznik prasowy MOPS: rzecznik@mopsmm.pl 
Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.


Do 1 sierpnia 2010 roku możliwość inicjowania  procedury „Niebieskie Karty” posiadały tylko dwa podmioty: policja i pomoc społeczna. Wraz z wprowadzeniem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wszczynanie procedury „Niebieskie Karty” należy do kompetencji pięciu podmiotów tj.: pomocy społecznej, policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia.


Jeżeli jesteś w domu:

-  bity, okaleczany, kopany lub w inny sposób stosowana jest w stosunku do Ciebie przemoc fizyczna,
-  poniżany, straszony, upokarzany, używane są wobec Ciebie wulgaryzmy;
-  zmuszany do czynności seksualnych;
-  finansowo uzależniony od swojego partnera, który nie pozwala Ci pracować albo nie daje pieniędzy na zaspokojenie       najważniejszych potrzeb (np. jedzenie, ubranie, podręczniki), powinieneś zgłosić się do najbliższego komisariatu       Policji lub ośrodka pomocy społecznej.

 
Policjantowi lub pracownikowi socjalnemu opowiedz o przemocy domowej. Nie wstydź się
i nie bój, osoby te zachowają w tajemnicy wszystko co im powiesz. Na podstawie uzyskanych informacji policjant lub pracownik socjalny wypełni formularz nazywany Niebieską Kartą A.

 Podczas wypełniania Niebieskiej Karty zostaniesz poproszony o podanie następujących informacji:


- Twoje dane osobowe;
- adres zamieszkania;
- stopień pokrewieństwa między Tobą a sprawcą;
- miejsce zatrudnienia / nauki,
- dane kontaktowe.


Musisz także opowiedzieć, co się wydarzyło. Zwróć uwagę, czy opisywane zajście zdarzyło się po raz pierwszy, czy miało miejsce już wcześniej. 


Wypełnienie formularza Niebieskie Karty A nie jest równoznaczne z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa. Formularz ten dokumentuje sytuację, pokazuje skutki i stanowi ważny dowód w sprawie karnej, jednak jeżeli chcesz, aby sprawca został ukarany, potrzebne może być złożenie przez Ciebie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa na Twoją szkodę, chyba że Policja lub prokurator zajmą się sprawą z własnej inicjatywy. Ponadto po wypełnieniu druku Niebieskie Karty A Twoja sytuacja będzie stale nadzorowana przez Policję lub pracownika socjalnego.


Zachęcamy wszystkie doznające przemocy domowej osoby z terenu Mińska Mazowieckiego do zgłaszania się do Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 25A.

 

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Link 

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123


Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn Stowarzyszenia " Pomocna Dłoń"

Kąty Borucza 48 A
05-307 Dobre
tel.
 22 760 41 14

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Jesteś 1101477 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO