Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
27 czerwca 2019 r.
imieniny: Marii i Władysława
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl
Rzecznik prasowy MOPS: rzecznik@mopsmm.pl 
Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Zespół Interdyscyplinarny

28.10.2011

Poniżej zamieszczamy broszurę Ministerstwa Sprawiedliwości - "Kartę praw osoby dotkniętej przemoca w rodzinie"

Szczegółowe informacje o przysługujących prawach i obowiązkach znajdą Państwo w Informatorze dla osoby dotkniętej przemocą w rodzinie dostępnych na stronach internetowych:

www.ms.gov.pl
www.pokrzywdzeni.gov.pl
www.mpips.gov.pl

21.01.2013


Do 1 sierpnia 2010 roku możliwość inicjowania  procedury „Niebieskie Karty” posiadały tylko dwa podmioty: policja i pomoc społeczna. Wraz z wprowadzeniem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wszczynanie procedury „Niebieskie Karty” należy do kompetencji pięciu podmiotów tj.: pomocy społecznej, policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia.

05.03.2012Przedstawiamy poniżej wypracowany przez wszystkie służby upoważnione do prowadzenia procedury "Niebieskie Karty" algorytm postępowania pt. "Zadania przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za stosowanie procedury "Niebieskie Karty". Taki schemat działania  został wypracowany w trakcie dwóch spotkań zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim. W warsztatach udział wzięli Dyrektor i pracownicy PCPR, Sędzia SR wraz z Kuratorami zawodowymi, funkcjonariusze Policji, przedstawiciele Straży Miejskiej, pedagodzy szkolni oraz pracownicy socjalni MOPS. (Plik w formacie PDF) 

Strona   1 2 3 [4]

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Link 

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123


Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn Stowarzyszenia " Pomocna Dłoń"

Kąty Borucza 48 A
05-307 Dobre
tel.
 22 760 41 14

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Jesteś 1088210 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO