Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
27 czerwca 2019 r.
imieniny: Marii i Władysława
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl
Rzecznik prasowy MOPS: rzecznik@mopsmm.pl 
Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Poradnictwo społeczno - prawne w ramach działań w Projekcie „STOP przemocy”:

drogą elektroniczną:poradnictwo@mopsmm.pl

lub osobiście w siedzibie MOPS


 

PORADY INDYWIDUALNE – PRAWNIK  


 1. 6 października 2015r.    -  8.30 – 14.30
 2. 20 października  2015r.  - 8.30 – 14.30
 3. 3 listopada 2015r.          – 8.30 – 14.30
 4. 17 listopada 2015r.        – 8.30 – 14.30
 5. 8 grudnia 2015r.             – 8.30 – 14.30
 6. 15 grudnia 2015r.           – 8.30 – 14.30

Kontakt i zapisy: - Bogumiła Piotrkowicz

 

 

PORADY INDYWIDUALNE – PSYCHOLOG


 1. 5 października 2015r.     - 9.00-13.00             
 2. 16 września 2015r.         - 15.00-17.00
 3. 30 września 2015           - 15.00-17.00
 4. 14 października 2015r. - 15.00-17.00
 5. 19 października 2015r.  - 9.00-13.00             
 6. 28 października 2015r. - 15.00-17.00
 7. 2 listopada 2015r.          - 9.00-13.00             
 8. 4 listopada 2015r.      – 15.00-17.00
 9. 16 listopada 2015r.        - 9.00-13.00             
 10. 18 listopada 2015r.     - 15.00-17.00
 11. 30 listopada 2015r.        - 9.00-13.00             
 12. 2 grudnia 2015r.         – 15.00-17.00
 13. 16 grudnia 2015r.         – 15.00-17.00

Kontakt i zapisy: - Bogumiła Piotrkowicz

 

PORADY INDYWIDUALNE – PEDAGOG

oraz WARSZTATY dla rodziców


 1. 22 października 2015r.  - 12.00-14.00         
 2. 22 października 2015r. - 14.00-19.00
 3. 29 października 2015r.  - 12.00-14.00         
 4. 29 października 2015r. - 14.00-19.00
 5. 5 listopada 2015r.         - 12.00-14.00        
 6. 5 listopada 2015r.       – 14.00-19.00
 7. 12 listopada 2015r.      - 12.00-14.00         
 8. 12.listopada 2015r.      -  14.00-19.00

Kontakt i zapisy: - Bogumiła Piotrkowicz 

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Link 

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123


Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn Stowarzyszenia " Pomocna Dłoń"

Kąty Borucza 48 A
05-307 Dobre
tel.
 22 760 41 14

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Jesteś 1088289 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO