Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
21 listopada 2017 r.
imieniny: Janusza i Konrada
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl
Rzecznik prasowy MOPS: rzecznik@mopsmm.pl 
Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje projekt "Czas na aktywność w Mińsku Mazowieckim".


 


Główne cele projektu to rozwój osobisty uczestników, zwiększenie ich aktywności społecznej, mobilności środowiskowej
i podniesienie  kompetencji rodzicielskich. Projekt realizowany jest w 2011 roku, zaś adresatami są  osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

 

 

Konkretne działania dotyczą w szczególności zapoczątkowania procesu zmiany stylu życia,  funkcjonowania w społeczności lokalnej i rodzinie poprzez nabycie umiejętności radzenia sobie  w sytuacjach trudnych. Równie ważnym celem projektu jest rozwój form pracy socjalnej MOPS.

Projekt przyczynia się do realizacji celów poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczącego objęcia osób z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym  kompleksowym wsparciem i stworzeniem niezbędnych warunków integracji ze społeczeństwem poprzez skuteczne i nowoczesne usługi świadczone przez instytucje pomocy społecznej.
Planowany  ogólny koszt projektu to kwota: 170 000,00 zł.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel.  25 759 53 33
       25 759 53 30
fax. 25 758 40 25


Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Obszar działania: przemoc, uzależnienie, problemy wychowawcze, problemy rodzinne

Czynny całą dobę

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy

116 123


Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn Stowarzyszenia " Pomocna Dłoń"

Kąty Borucza 48 A
05-307 Dobre
tel.
 22 760 41 14

Jesteś 822200 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO