Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
27 czerwca 2019 r.
imieniny: Marii i Władysława
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl
Rzecznik prasowy MOPS: rzecznik@mopsmm.pl 
Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim w związku  z realizacją zadań zawartych w „Programie Wspierania Rodziny w Mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2016- 2018” realizuje Projekt socjalny  „Akademia Rodzica”.  Projekt kierowany jest do rodziców, którzy chcą  uzupełnić bądź nabyć wiedzę na temat umiejętności opiekuńczo- wychowawczych. 


ZATEM JEŚLI JESTEŚ RODZICEM, KTÓRY:

· CHCE zwiększyć własną świadomość na temat wychowania i rodzicielstwa

· CHCE uporządkować wiedzę na temat roli i zadań rodziców w procesie wychowywania dzieci

· CHCE nabyć umiejętności budowania komunikatów typu "Ja"

· CHCE rozwinąć pozytywny i realistyczny obraz siebie, swoich możliwości i zdolności, a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako wartościowego człowieka

· CHCE zwiększyć umiejętności w zakresie aktywnego słuchania, spędzania czasu z dziećmi

· CHCE usystematyzować wiedzę i doświadczenia w zakresie praw i obowiązków dziecka

· CHCE zdobyć praktyczne wskazówki dotyczące motywowania dzieci do odrabiania lekcji

TE WARSZTATY SĄ WŁAŚNIE DLA CIEBIE!!!

 

HARMONOGRAM I TEMATYKA SPOTKAŃ:

     I.  „Ja – rodzic, ja - dziecko czyli dwie perspektywy spojrzenia na jedną rzecz”.

Termin: 9.06.2017 r. godz. 11.00-14.00 Miejska Biblioteka Publiczna

Warsztat jest skierowany do wszystkich rodziców odczuwających potrzebę „usprawnienia”  swojej kondycji rodzicielskiej w obszarze zaradności i skuteczności działań wychowawczych wobec własnych dzieci, ale też adresowane są do rodziców szczególnie  potrzebujących wzmocnienia i wsparcia. 

II.  „Nasz rodzinny czas”

Termin: 14.06.2017 r. godz. 11.00-14.00 Miejska Biblioteka Publiczna

Warsztat ma na celu pokazanie, że w życiu rodzinnym nie chodzi o liczbę wspólnie spędzonych godzin, lecz o to, co w tym czasie można zrobić, co jeszcze można zrobić w przyszłości, a także o to, czy na pewno jest to nasz wspólny czas. Omówiony zostanie między innymi zrównoważony system odrabiania lekcji.

 

III. „Mam świadomość, mam wiedzę- czyli prawa i obowiązki względem dzieci

Termin 20.06.2017 r. godz. 11.00-14.00

Założeniem warsztatu jest usystematyzowanie wiedzy i doświadczeń rodziców w zakresie praw i obowiązków dziecka.

 

IV. „ Nasz dobry czas- spotkanie rodzinne”

Termin 26.06.2017 r. godz. 11.00-14.00

Warsztat ma na celu zacieśnienie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego. W spotkaniu wezmą udział rodzice z dziećmi.

 

Zapisy u pracowników socjalnych: Moniki Michalik- Towani, Ireny Krasuskiej, Eweliny Szostek pod numerem telefonu: 25 758 22 24, 25 752 05 08 bądź osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 25A w Mińsku Mazowieckim.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Link 

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123


Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn Stowarzyszenia " Pomocna Dłoń"

Kąty Borucza 48 A
05-307 Dobre
tel.
 22 760 41 14

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Jesteś 1088267 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO