Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
19 stycznia 2020 r.
imieniny: Henryka i Mariusza
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl

Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Municipal Social Welfare Centre in Minsk Mazowiecki in the period from 01.06.2014 to 31.05.2015 was carrying out a project entitled „Prevention actions for reducing the phenomenon of gender-based violence” within the framework of the Small Grants Fund for PL14 “Countering violence in the family and violence on grounds of sex” co-financed from the resources of the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014, which is operated by the Ministry of Labour and Social Policy.


The total budget was the amount of PLN 95,878, with the value of the applicant's own contribution amounted to PLN 14,381. The remaining PLN 81,497 came from the Norwegian Funds support.

The project was addressed to women experiencing violence and children from dysfunctional families, including those at risk of violence in the family in the town of Minsk Mazowiecki.

It focused on five activities:

1)   the formation of  2 psycho-educational groups for women, children and young people affected by domestic violence;

2)   conducted legal and social-advice by email (individual consultations were provided by a psychologist, lawyer, social worker, teacher);

3)   educational meetings for parents benefitting from MSWC, experiencing violence in    the family and difficulties in fulfilling care-educational functions;

      4)   family mediation;

5)   supervision as the support system for members of the working groups.

 

During the implementation of the project the following actions took place:

Psycho-educational groups:

-     20 psycho-educational group meetings for women experiencing violence with alcohol problems in families led by experienced psychologists. They also included a meeting with a member of the Interdisciplinary Team, a policeman, a lawyer and individual consultation with a psychologist.

·         Number of participants - 27 women

-      16 three-hours duration psycho-educational group meetings for children 7-12 years old coming from dysfunctional families, including families affected by violence.

·         Number of participants-22 children

 

Socio-legal advice:

-        Social counseling - individual or legal consultations provided by a psychologist, lawyer, educator and social worker for people at risk and affected by violence in the family using email.

·         Number of tips-5

 

Educational meetings:

-        6 educational meetings for families in difficulty in order to gain knowledge about violence in the family, develope the  skills of educational and carring functions and raise awareness of the functioning of the family.
On 12.05.2015 the educational tour for participants took place - 9 volunteers.

·         Number of participants in educational meetings - 21 people.


Family mediation:

-        meetings with families who are in the process with the family mediator.

·         Number of participants-19 people.


Supervision:

-        9 meetings of the members of the working groups of the Interdisciplinary Team for Preventing Violence in the Family with a supervisor.

·         Number of participants-38 people ( including 22 employees of MSWC ).

 

A total number of 117 people have benefited with various forms of  support for over one year of operation of the project.

 

In accordance with the provisions of the project, 350 people took advantage of a specialized guidance. Assumptions of the project were satisfied.

 

 

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.


Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny

Mińsk Mazowiecki 

ul. Piłsudskiego 24

zapisy: 

tel.  756 31 98

758 00 46

e-mail: dps@mopsmm.pl

oferuje:

- Poradnictwo wychowawcze

- Poradnictwo pedagogiczne

- Poradnictwo logopedyczne

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123

 

Bezpłatna linia pomocy dla dzieci i młodzieży - 116 111

 

Telefon Zaufania Obrony Praw Dziecka - 054 988 

 

Policyjny Telefon Zaufania - 800 120 148 

 

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12 

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Konstytucji 3 Maja 16
05 - 300 Mińsk Mazowiecki 
Tel/Fax. 25 756 40 26
www.pcpr-minskmaz.pl


 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności
ul. Konstytucji 3 Maja 16
05 - 300 Mińsk Mazowieck
Tel. 25 756 40 01


 

Dom Dziennego Pobytu dla osób Starszych Diecezji Warszawsko-Praskiej

05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Graniczna 18
tel. 25 758 27 25
ddp.minsk@caritas.pl


Jesteś 1203994 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO