Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
21 lipca 2019 r.
imieniny: Daniela i Andrzeja
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl
Rzecznik prasowy MOPS: rzecznik@mopsmm.pl 
Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.
Fundusze Norweskie


 

W ramach realizowanego projektu pt. „Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie zmniejszania zjawiska przemocy ze względu na płeć” współfinansowanego z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim prowadzi Grupę Psychoedukacyjną dla dzieci w wieku 7-12 lat.


Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, które są dla nich nie tylko swoistą edukacją, ale przede wszystkim świetną zabawą, w czasie której zdobywają praktyczne umiejętności radzenia sobie z emocjami, sytuacjami konfliktowymi i stresem. Pani psycholog Milena Pyrzanowska  za pomocą aktywnych technik przedstawia dzieciom w jaki sposób budować pozytywną samoocenę oraz dostrzegać swoje dobre i mocne strony. Samoocena, poczucie własnej wartości i pozytywny obraz samego siebie, są jednymi z podstawowych wyznaczników prawidłowego funkcjonowania dzieci w dorosłym życiu i ich społecznych rolach.

Prawdziwym wyzwaniem są dla milusińskich mini wykłady i dyskusje, w trakcie których padają bardzo trafne spostrzeżenia. Dzieci nabywają w ten sposób umiejętności komunikacyjnych. Największym powodzeniem cieszą się ćwiczenia oraz zabawy ruchowe i plastyczne kształcące zdolności intra i interpersonalne.

            Z uwagi na to, że zajęcia są ciekawe, ale jednocześnie wymagające, dzieci wychodzą ze spotkań nieco zmęczone, ale szczęśliwe. Osoby realizujące projekt nie kryją zadowolenia ze słuszności prowadzonych działań. Pomagają one najmłodszym kształcić umiejętności wewnętrznego poczucia kontroli nad sobą i swoimi zachowaniami oraz redukować napięcie spowodowane przykrymi przeżyciami.

Bardzo ważnym jest tak móc ukierunkować młodego człowieka, aby w przyszłości znalazł swoje miejsce w rodzinie i społeczeństwie oraz potrafił unikać sytuacji i zachowań ryzykownych.

Zajęcia trwają od 19 do 28 stycznia br. w godzinach 13.00-16.00.

 

 

Projekt współfinansowany z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego

 

 

 

 

 

 

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Link 

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123


Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn Stowarzyszenia " Pomocna Dłoń"

Kąty Borucza 48 A
05-307 Dobre
tel.
 22 760 41 14

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Jesteś 1101524 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO