Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
21 lipca 2019 r.
imieniny: Daniela i Andrzeja
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl
Rzecznik prasowy MOPS: rzecznik@mopsmm.pl 
Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.


Municipal Social Welfare Centre in Mińsk Mazowiecki in the
period

from 01.06.2014 to 31.05.2015 implements a project entitled "Prevention actions for reducing the phenomenon of violence on grounds of sex".

 


Violence as a social phenomenon has existed since forever and always is seen negatively. With the passage of time come her more and newer forms and various forms of prevention of its occurrence. Keep in mind that violence is not only a violation of bodily integrity as well as belittling, criticizing, name calling and demoralisation and forced to perform various actions against as well as negligence in relation to the child and many other forms of unsolicited senders behavior socially. Let us remember that the Polish law prohibits the use of violence and harm their loved ones. The answer to the question how to prevent violence in the family? The project is implemented by the Municipal Social Welfare Centre , entitled "Preventive actions for reducing the phenomenon of violence on grounds of sex".

It will be implemented in the framework of the Small Grants Fund for PL14 "Counteracting violence in the family and violence on grounds of sex" co-financed from the resources of the Norwegian financial mechanism 2009-2014, which is operated by the Ministry of Labour and Social Policy.

The total cost of the budget the amount there of PLN 95.878, 00. With the value of the applicant's own contribution is PLN 14.381, 00. The remaining amount PLN 81.497, 00 comes from the Norwegian Funds support.

In view of the widespread phenomenon of violence in the family Municipal Social Welfare Centre is based on the experience so far has taken the next steps in dealing with violence in the family in response to social needs in an urban Program to counter domestic violence and the protection of victims of domestic violence for the period 2012-2016.

Master project emphasis is on preventive measures related to the education and counselling of women suffer violence and children and adolescents from disfunctional families, including threatened violence in the family in the town of Mińsk Mazowiecki and members of working groups.

The project focuses on five activities:

1. Psycho-educational group meetings for women affected by violence in the family and children and adolescents from dysfunctional families affected by violence.

2. Advising social-legal or individual consultation provided by a psychologist, lawyer, educator and social worker for people at risk and affected by violence in the family using email.

3. Educational meetings – a cycle of 6 meetings with the teacher for those with families in difficulty in order to gain knowledge about violence in the family, education and skills development-educational and raise awareness of the functioning of the family.

4. Family mediation-a series of meetings with the families of the mediator in the conflict.
5. Supervision – series of meetings of the members of the working groups of the Interdisciplinary Team Preventing Violence in the Family in Mińsk Mazowiecki with a supervisor.

The expected results of the project is the decline in the number of people affected by violence in the family, increased awareness of the local community in terms of the effects flowing from the use of violence and the implementation of the support system for the representatives of the institutions carrying out activities against violence in the family.

 

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Link 

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123


Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn Stowarzyszenia " Pomocna Dłoń"

Kąty Borucza 48 A
05-307 Dobre
tel.
 22 760 41 14

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Jesteś 1101509 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO