Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
19 stycznia 2020 r.
imieniny: Henryka i Mariusza
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl

Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Projekt w ramach Funduszy Norweskich / Project in the framework of the Norwegian Funds

17.12.2014

Poniżej do pobrania ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

15.10.2014

      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim realizuje projekt współfinansowany z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego pt. Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie zmniejszania zjawiska przemocy ze względu na płeć”

 

10.09.2014

W związku z realizowanym przez Ośrodek projektem „Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie zmniejszania zjawiska przemocy ze względu na płeć”, 26 sierpnia br. w naszej siedzibie przy ul. Kościuszki 25A odbyła się superwizja – spotkanie  członków grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

16.09.2014

      Therefore, by designing "Preventive measures for reducing the phenomenon of gender-based  violence”, on 26 August 2014 at our headquarters at 25A Kościuszki Street a supervision was held – meeting of the members of the working groups of The Interdisciplinary Committee Preventing Violence in the Family.

28.08.2014

      Trwają zajęcia grupy psychoedukacyjnej dla dzieci w wieku 7-12 lat, pochodzących z rodzin dotkniętych przemocą. Zaplanowanych jest osiem trzygodzinnych spotkań. Są one prowadzone metodą aktywną, polegającą na uczeniu się przez własne doświadczenia i wyciąganie subiektywnych wniosków z przeżywanych sytuacji.

04.09.2014

      Psychoeducational group classes for children aged 7-12 from families affected by violence are in progress. There are eight three-hours duration of meetings scheduled. Participants are taught actively to learn from their own experience and subjective conclusions of the experienced situations.

05.06.2014

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim w okresie od 1.06.2014r. do 31.05.2015r. będzie realizował projekt pt. „ Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie zmniejszania zjawiska przemocy ze względu na płeć”.

 

       

05.06.2014

Municipal Social Welfare Centre in Mińsk Mazowiecki in the period 01.06.2014. to 31.05.2015. will carry out the projects entitled "Preventive actions for reducing the phenomenon of violence on grounds of sex".

 

Strona   1 2 [3] 4

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.


Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny

Mińsk Mazowiecki 

ul. Piłsudskiego 24

zapisy: 

tel.  756 31 98

758 00 46

e-mail: dps@mopsmm.pl

oferuje:

- Poradnictwo wychowawcze

- Poradnictwo pedagogiczne

- Poradnictwo logopedyczne

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123

 

Bezpłatna linia pomocy dla dzieci i młodzieży - 116 111

 

Telefon Zaufania Obrony Praw Dziecka - 054 988 

 

Policyjny Telefon Zaufania - 800 120 148 

 

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12 

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Konstytucji 3 Maja 16
05 - 300 Mińsk Mazowiecki 
Tel/Fax. 25 756 40 26
www.pcpr-minskmaz.pl


 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności
ul. Konstytucji 3 Maja 16
05 - 300 Mińsk Mazowieck
Tel. 25 756 40 01


 

Dom Dziennego Pobytu dla osób Starszych Diecezji Warszawsko-Praskiej

05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Graniczna 18
tel. 25 758 27 25
ddp.minsk@caritas.pl


Jesteś 1203989 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO