Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
05 czerwca 2020 r.
imieniny: Walerii i Bonifacego
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl

Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Społecznych ,,Perspektywa”, którego członkami są pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, w sierpniu 2016r. przystąpiło do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, Podprogram 2016.


Celem Programu było dotarcie z pomocą żywnościową do osób najbardziej potrzebujących, a także umożliwienie im uczestnictwa w różnych działaniach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. 

Artykuły spożywcze były dystrybuowane w okresie sierpień 2016 r. - kwiecień 2017 r. zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów, dotyczącymi działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016, dla produktów: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy. 

Do kwietnia 2017 roku włącznie osoby, które otrzymały skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która wydawana była raz w miesiącu w formie paczek żywnościowych. Żywność wydawana była przez 2 dni w miesiącu w siedzibie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  i Inwalidów przy ul. Piłsudskiego 27. 

Osoby korzystające ze wsparcia w ramach POPŻ o terminach wydawania żywności informowane były poprzez komunikat umieszczony na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim oraz telefonicznie przez pracowników socjalnych Ośrodka. 

W ramach działań towarzyszących niefinansowanych członkowie Stowarzyszenia ,,Perspektywa" wspólnie z Bankiem Żywności w Siedlcach wzięli udział w Światowym Dniu Żywności przypadającym na dzień 17.10.2016 roku. Ponadto beneficjenci programu FEAD w ramach włączenia społecznego chętnie uczestniczyli w załadunku (magazyn BŻ Siedlce),  jak i rozładunku (magazyn Mińsk Mazowiecki) żywności w ramach POPŻ 2014-2020.

Dystrybucji żywności towarzyszyły dodatkowe działania w formie warsztatów kulinarnych realizowanych w SLOW FOOD – Mińska Pyza w Mińsku Mazowieckim ul. Boczna 2A przez Bank Żywności w Siedlcach. Zrealizowane warsztaty poruszały następujące tematy: 

1. Zdrowe odżywianie dzieci w wieku szkolnym.

2. Żywienie dorosłego człowieka CZYTAM ETYKIETY – WIEM.

3. Nawyki żywieniowe a aktywność dzieci i młodzieży szkolnej (warsztaty dla dzieci i młodzieży).

4. Dieta seniora.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,  Podprogram 2016 w okresie od sierpień 2016 do kwiecień 2017 wydano 20.406,560 ton żywności, pomocą objęto 453 osoby, którym przekazano 3140 paczek żywnościowych o łącznej wartości 76.898,04 tys. Ponadto poza programem FEAD wydano 3.916,28 ton żywności z Banku Żywności w Siedlcach o łącznej wartości 12.398,75 tys.


Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.


Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny

Mińsk Mazowiecki 

ul. Piłsudskiego 24

zapisy: 

tel.  756 31 98

758 00 46

e-mail: dps@mopsmm.pl

oferuje:

- Poradnictwo wychowawcze

- Poradnictwo pedagogiczne

- Poradnictwo logopedyczne

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123

 

Bezpłatna linia pomocy dla dzieci i młodzieży - 116 111

 

Telefon Zaufania Obrony Praw Dziecka - 054 988 

 

Policyjny Telefon Zaufania - 800 120 148 

 

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12 

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Konstytucji 3 Maja 16
05 - 300 Mińsk Mazowiecki 
Tel/Fax. 25 756 40 26
www.pcpr-minskmaz.pl


 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności
ul. Konstytucji 3 Maja 16
05 - 300 Mińsk Mazowieck
Tel. 25 756 40 01


 

Dom Dziennego Pobytu dla osób Starszych Diecezji Warszawsko-Praskiej

05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Graniczna 18
tel. 25 758 27 25
ddp.minsk@caritas.pl


Jesteś 1286238 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO