Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
21 listopada 2017 r.
imieniny: Janusza i Konrada
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl
Rzecznik prasowy MOPS: rzecznik@mopsmm.pl 
Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Odnośniki do pomocnych stron:

http://www.mpips.gov.pl/ - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

http://www.rpo.gov.pl/ - Rzecznik Praw Obywatelskich

http://www.brpd.gov.pl/ -  Biuro Rzecznika Praw Dziecka

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/ - Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

http://www.rcl.gov.pl/ - Rządowe Centrum Legislacji

http://www.mazowieckie.pl/ -Mazowiecki  Urząd Wojewódzki w Warszawie

http://www.mazovia.pl/ -   Samorząd Województwa Mazowieckiego

http://www.minsk-maz.pl/ - Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki

http://www.warszawa-praga.caritas.pl/  - Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

http://www.mcps.com.pl/ - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

http://www.isap.sejm.gov.pl/ - Internetowy System Aktów Prawnych 

 

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel.  25 759 53 33
       25 759 53 30
fax. 25 758 40 25


Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Obszar działania: przemoc, uzależnienie, problemy wychowawcze, problemy rodzinne

Czynny całą dobę

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy

116 123


Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn Stowarzyszenia " Pomocna Dłoń"

Kąty Borucza 48 A
05-307 Dobre
tel.
 22 760 41 14

Jesteś 822196 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO