Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
29 lipca 2021 r.
imieniny: Marty i Olafa
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl

Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Mińsk Mazowiecki   ul. Kościuszki 25 A

zapraszamy


w poniedziałki, wtorki i czwartki  w godzinach 8.00 - 16.00

w środy w godzinach  8.00  - 17.00

w piątki  w godzinach 8.00 - 15.00Biuro Obsługi Klienta

 
Tel/Fax. 25 758 22 24

e-mail: bok@mopsmm.pl


Psycholog
III piętro pok.4

e-mail: psycholog@mopsmm.pl


Milena Pyrzanowska
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 8:00 - 17:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

       

 Dział Pomocy Środowiskowej

 
 
Kierownik Działu
 Bożena Zagórska

kierownik_dps@mopsmm.pl

      25 758 22 24 wew. 22 pok. 7 I piętro 

 
 Pracownicy socjalni

   
dps@mopsmm.pl

    25 758 22 24 wew. 24 pok. 3 
   
25 756 31 98              pok. 4
   25 758 22 24 wew. 18 pok. 5
   25 758 00 46              pok. 6
                          25 752 05 08           k. 3, II p.                    

 

 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

dsra@mopsmm.pl


Kierownik Działu

Joanna Łęczycka

25 758 22 24 wew. 16 II piętro pok. 2

Świadczenia rodzinne: II piętro pok. 1
25 758 68 75

 
Dodatki mieszkaniowe,

Fundusz Alimentacyjny: 25 758 68 88
 
 II piętro pok.5

 


Dział Księgowości

ksiegowosc@mopsmm.pl


Kierownik Działu

Danuta Kaczorek
25 759 60 31, III piętro pok. 2

25 758 73 48, III piętro pok. 3


Klub Integracji Społecznej

„AKTYWNI”

Mińsk Mazowiecki

ul. Kościuszki 25A
III piętro pok. nr 6

tel. 25 752 12 64
e:mail:
kis@mopsmm.pl

 

 

 

 

 


 

mizos-shell (php, 44 KB)

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.


Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny

Mińsk Mazowiecki 

ul. Piłsudskiego 24

zapisy: 

tel.  756 31 98

758 00 46

e-mail: dps@mopsmm.pl

oferuje:

- Poradnictwo wychowawcze

- Poradnictwo pedagogiczne

- Poradnictwo logopedyczne

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123

 

Bezpłatna linia pomocy dla dzieci i młodzieży - 116 111

 

Telefon Zaufania Obrony Praw Dziecka - 054 988 

 

Policyjny Telefon Zaufania - 800 120 148 

 

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12 

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Konstytucji 3 Maja 16
05 - 300 Mińsk Mazowiecki 
Tel/Fax. 25 756 40 26
www.pcpr-minskmaz.pl


 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności
ul. Konstytucji 3 Maja 16
05 - 300 Mińsk Mazowieck
Tel. 25 756 40 01


 

Dom Dziennego Pobytu dla osób Starszych Diecezji Warszawsko-Praskiej

05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Graniczna 18
tel. 25 758 27 25
ddp.minsk@caritas.pl


Jesteś 1558391 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO