Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
23 kwietnia 2019 r.
imieniny: Jerzego i Wojciecha
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl
Rzecznik prasowy MOPS: rzecznik@mopsmm.pl 
Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Klub Integracji Społecznej

26.02.2015
Klub Integracji Społecznej "Aktywni" po krótkiej przerwie spowodowanej koniecznością rozliczenia prjektu "Czas na aktywność w Mińsku Mazowieckim" rozpoczyna  swoją działalność w ramach  ośrodka pomocy społecznej  oferując: poradnictwo psychologiczne oraz doradztwo zawodowe, które odbywać się będzie według poniższego harmonogramu. Wszystkich informacji udzielają Koordynator KIS - pani Justyna Zalewska wraz z pracownikiem socjalnym KIS panią Iwoną Wiercioch.W tym roku KIS będzie ściśle współpracować z PUP dzięki życzliwości dyrektorów Powiatowego Urzędu Pracy.

30.01.2015
Sprawozdanie z działalnościu Klubu Integracji Społecznej "Aktywni" w Mińsku Mazowieckim za rok 2014

01.07.2014

 

Poniżej do pobrania SPRAWOZDANIE  Z DZIAŁALNOŚCI  KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „AKTYWNI”  W MIŃSKU MAZOWIECKIM  ZA ROK 2013 

06.05.2013

Poniżej do pobrania Uchwała Nr XXVII/280/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z 11.03.2013 r. w sprawie utworzenia Klubu Integracji Społecznej "Aktywni" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

18.04.2013

Poniżej do pobrania ZARZĄDZENIE NR 17/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim z dnia 20 marca 2013r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Klubu Integracji Społecznej „Aktywni” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

18.04.2013

Poniżej do pobrania Regulamin Klubu Integracji Społecznej „Aktywni” prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

18.04.2013

Poniżej do pobrania Załączniki do Regulaminu Klubu Integracji Społecznej „Aktywni”

08.05.2013


Poniżej do pobrania Odpowiedź Wojewody Mazowieckiego na wniosek o wpisanie Klubu Integracji Społecznej "Aktywni" do rejestru klubów integracji społecznej 

Strona   1 [2]

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Link 

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123


Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn Stowarzyszenia " Pomocna Dłoń"

Kąty Borucza 48 A
05-307 Dobre
tel.
 22 760 41 14

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Jesteś 1055209 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO