Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
22 lutego 2018 r.
imieniny: Marty i Małgorzaty
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl
Rzecznik prasowy MOPS: rzecznik@mopsmm.pl 
Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Klub Integracji Społecznej

27.04.2017

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

ogłasza nabór do Klubu Integracji Społecznej „Aktywni”mający na celu zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej poprzez umożliwienie dostępu do aktywnych form integracji społecznej

Uczestnicy i Uczestniczki Klubu skorzystają z następujących form wsparcia:

·         Cykl warsztatów:
-
trening intrapersonalny,

- trening motywacyjny,
- trening kompetencji społecznych,
- trening kompetencji zawodowych,

·         Poradnictwo indywidualne – psychologiczne,

·         Wyjazdowe warsztaty aktywizacyjno – integracyjne do podmiotów ekonomii społecznej,

·         Kurs obsługi komputera,

·         Praca socjalna,

·         Prace społecznie – użyteczne.

 

Jesteś klientem pomocy społecznej i chcesz zmienić swoje życie na lepsze?
Zgłoś się do Klubu Integracji Społecznej !

 


REKRUTACJA TRWA  OD  2 MAJA 2017 r.


Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa można uzyskać pod numerem telefonu:
25 758 22 24 w. 21, 25 756 32 39 oraz na adres e-mail: kis@mopsmm.pl

 

 

20.06.2016

W dniu 3 czerwca 2016 r. odbyła się wizyta studyjna w Spółdzielni Socjalnej „Węgrowianka” w Węgrowie. Uczestnikami byli beneficjenci Klubu Integracji Społecznej „Aktywni” oraz przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim.

 

07.03.2016
Dokument do pobrania poniżej w formacie pdf.

08.03.2016
Sprawozdanie do pobrania w formacie pdf.

09.10.2015

W ramach Klubu Integracji Społecznej „Aktywni” w Mińsku Mazowieckim działającego w Ośrodku Pomocy Społecznej w dniu 24 września 2015 r. został zorganizowany wyjazd  integracyjno - edukacyjny do Spółdzielni Socjalnej „Relaksownia” w Siedlcach oraz Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Siedleckiej.

26.02.2015
Klub Integracji Społecznej "Aktywni" po krótkiej przerwie spowodowanej koniecznością rozliczenia prjektu "Czas na aktywność w Mińsku Mazowieckim" rozpoczyna  swoją działalność w ramach  ośrodka pomocy społecznej  oferując: poradnictwo psychologiczne oraz doradztwo zawodowe, które odbywać się będzie według poniższego harmonogramu. Wszystkich informacji udzielają Koordynator KIS - pani Justyna Zalewska wraz z pracownikiem socjalnym KIS panią Iwoną Wiercioch.W tym roku KIS będzie ściśle współpracować z PUP dzięki życzliwości dyrektorów Powiatowego Urzędu Pracy.

30.01.2015
Sprawozdanie z działalnościu Klubu Integracji Społecznej "Aktywni" w Mińsku Mazowieckim za rok 2014
Strona   [1] 2

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel.  25 759 53 33
       25 759 53 30
fax. 25 758 40 25

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Obszar działania: przemoc, uzależnienie, problemy wychowawcze, problemy rodzinne

Czynny całą dobę

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy

116 123


Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn Stowarzyszenia " Pomocna Dłoń"

Kąty Borucza 48 A
05-307 Dobre
tel.
 22 760 41 14

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

Jesteś 864400 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO