Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
21 lipca 2019 r.
imieniny: Daniela i Andrzeja
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl
Rzecznik prasowy MOPS: rzecznik@mopsmm.pl 
Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

 Rada Ministrów 24 sierpnia 2012 roku przyjęła Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 -2013,

 zwany ASOS. Jego celem jest poprawa jakości i zwiększania zaangażowania społecznego osób starszych.


  Program ASOS umożliwi wykorzystanie potencjału osób starszych, kończących aktywność zawodową, poprzez włączenie

  w działania na rzecz aktywności społecznej. na jego realizację przeznaczono 20 mln zł na rok 2012 i  40 mln zł na rok 2013.

  Program składa się z dwóch komponentów:

  1. systemowego ( długookresowego) - długofalowa polityka wobec osób starszych, współpraca międzyresortowa, ekspercka

      oraz z organizacjami, instytucjami działąjącymi w obszarze wsparcia seniorów. Na wrzesień 2013 r. planowane jest przygotowanie

      założeń długofalowej polityki senioralnej.

2.  konkursowego ( krótkofalowego) - w obszarze aktywność społeczna osób starszych. Przewidywane są dwie  edycje otwartych

     konkursów:

     -  I  edycja  - termin naboru wniosków upływa 27.09. 2012r.

       -   II edycja  - planowana  na marzec / kwiecień 2013r.

 

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  może zostać partnerem organizacji pozarządwej w przypadku wniosków  składanych w

      partnerstwie.

      Zachęcamy zatem organizacje pozarządowe  do współpracy! 

 

Rzadowy Program ASOS_2012-2013 (pdf, 312 KB)

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Link 

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123


Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn Stowarzyszenia " Pomocna Dłoń"

Kąty Borucza 48 A
05-307 Dobre
tel.
 22 760 41 14

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Jesteś 1101511 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO