Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
05 czerwca 2020 r.
imieniny: Walerii i Bonifacego
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl

Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Przedstawiamy informacje pomocy udzielanej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki  skierowanej do seniorów.


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje różne formy pomocy materialnej i niematerialnej, informacje na ten temat znajdą Państwo w dzialne "formy pomocy".

 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej można skorzystać z pomocy psychologicznej. 

Poza tym pomocy psychologicznej jak i prawnej udzielają specjaliści w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie znajdującym się przy ul. Konstytucji 3-go Maja 16, więcej informacji na stronie http://www.pcpr-minskmaz.pl/.

 

W Mińsku Mazowieckim działa również Powiatowe Centrum Wolontariatu, które oferuje pomoc dla osób zainteresowanych  zaangażowaniem się w działania o charakterze wolontarystycznym, a także pomoc osobom, którym potrzebny jest wolontariusz. Powiatowe Centrum Wolontariatu mieści się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie http://www.pcpr-minskmaz.pl.
ul. Konstytucji 3-go Maja 16, I piętro p. 101 tel. 25 756 40 26

 

Dla osób dotkniętych jakąkolwiek formą przemocy działają odpowiednie jednostki na terenie miasta. Kontakt z nimi znajdą Państwo w dziale "adresy".

 

Dla osób potrzebujących pomocy lekarskiej podajemy adres Przychodni Rejonowej w Mińsku Mazowieckim znajdującej się

przy ul. Kościuszki 9. Tel. 25 758 42 46.

 

Osoby, które chciałyby w sposób aktywny spożytkować wolny czas zapraszamy do Stowarzyszenia "Radość Trzeciego Wieku",
ul. Warszawska 173, Mińsk Mazowiecki. Tel. 508 315 812. Stowarzyszenie prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku.
www.aktywnyseniormm.pl

 
Na terenie miasta Mińsk Mazowiecki funkcjonują równiez dwa środowiskowe domy samopomocy:
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy  ul. Sosnkowskiego 43 http://www.powiatminski.pl/

Środowiskowy Dom Samopomocy  przy  ul. Kościelnej  18 http://www.pcpr-minskmaz.pl

 

Całodobową opiekę osobom starszym i  przewlekle chorym zapewnia  Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni 94

gm. Cegłów-  http://www.dpsmienia.home.pl/

 

 Wszystkim chorym potrzebującym opiekę domową może zapewnić  Hospicjum Domowe prowadzone przez Caritas http://www.warszawa-praga.caritas.pl/

oraz

Dom Dziennego Pobytu dla osób Starszych Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Graniczna 18
tel. 25 758 27 25
ddp.minsk@caritas.pl

 

 

 

 

 

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.


Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny

Mińsk Mazowiecki 

ul. Piłsudskiego 24

zapisy: 

tel.  756 31 98

758 00 46

e-mail: dps@mopsmm.pl

oferuje:

- Poradnictwo wychowawcze

- Poradnictwo pedagogiczne

- Poradnictwo logopedyczne

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123

 

Bezpłatna linia pomocy dla dzieci i młodzieży - 116 111

 

Telefon Zaufania Obrony Praw Dziecka - 054 988 

 

Policyjny Telefon Zaufania - 800 120 148 

 

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12 

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Konstytucji 3 Maja 16
05 - 300 Mińsk Mazowiecki 
Tel/Fax. 25 756 40 26
www.pcpr-minskmaz.pl


 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności
ul. Konstytucji 3 Maja 16
05 - 300 Mińsk Mazowieck
Tel. 25 756 40 01


 

Dom Dziennego Pobytu dla osób Starszych Diecezji Warszawsko-Praskiej

05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Graniczna 18
tel. 25 758 27 25
ddp.minsk@caritas.pl


Jesteś 1286215 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO