Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
17 listopada 2018 r.
imieniny: Grzegorza i Salomei
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl
Rzecznik prasowy MOPS: rzecznik@mopsmm.pl 
Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Przedstawiamy informacje pomocy udzielanej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki  skierowanej do seniorów.


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje różne formy pomocy materialnej i niematerialnej, informacje na ten temat znajdą Państwo w dzialne "formy pomocy".

 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej można skorzystać z pomocy psychologicznej. 

Poza tym pomocy psychologicznej jak i prawnej udzielają specjaliści w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie znajdującym się przy ul. Konstytucji 3-go Maja 16, więcej informacji na stronie http://www.pcpr-minskmaz.pl/.

 

W Mińsku Mazowieckim działa również Powiatowe Centrum Wolontariatu, które oferuje pomoc dla osób zainteresowanych  zaangażowaniem się w działania o charakterze wolontarystycznym, a także pomoc osobom, którym potrzebny jest wolontariusz. Powiatowe Centrum Wolontariatu mieści się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie http://www.pcpr-minskmaz.pl.
ul. Konstytucji 3-go Maja 16, I piętro p. 101 tel. 25 756 40 26

 

Dla osób dotkniętych jakąkolwiek formą przemocy działają odpowiednie jednostki na terenie miasta. Kontakt z nimi znajdą Państwo w dziale "adresy".

 

Dla osób potrzebujących pomocy lekarskiej podajemy adres Przychodni Rejonowej w Mińsku Mazowieckim znajdującej się

przy ul. Kościuszki 9. Tel. 25 758 42 46.

 

Osoby, które chciałyby w sposób aktywny spożytkować wolny czas zapraszamy do Stowarzyszenia "Radość Trzeciego Wieku",
ul. Warszawska 173, Mińsk Mazowiecki. Tel. 508 315 812. Stowarzyszenie prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku.
www.aktywnyseniormm.pl

 
Na terenie miasta Mińsk Mazowiecki funkcjonują równiez dwa środowiskowe domy samopomocy:
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy  ul. Sosnkowskiego 43 http://www.powiatminski.pl/

Środowiskowy Dom Samopomocy  przy  ul. Kościelnej  18 http://www.pcpr-minskmaz.pl

 

Całodobową opiekę osobom starszym i  przewlekle chorym zapewnia  Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni 94

gm. Cegłów-  http://www.dpsmienia.home.pl/

 

 Wszystkim chorym potrzebującym opiekę domową może zapewnić  Hospicjum Domowe prowadzone przez Caritas http://www.warszawa-praga.caritas.pl/

oraz

Dom Dziennego Pobytu dla osób Starszych Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Graniczna 18
tel. 25 758 27 25
ddp.minsk@caritas.pl

 

 

 

 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Link 

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

Informacje związane z działalnością komisji można uzyskać bezpośrednio pon. - pt. w godz. 8.00 - 19.00

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

Link       

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123


Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn Stowarzyszenia " Pomocna Dłoń"

Kąty Borucza 48 A
05-307 Dobre
tel.
 22 760 41 14

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy "

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

Jesteś 983591 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO