Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
17 stycznia 2019 r.
imieniny: Antoniego i Rościsława
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl
Rzecznik prasowy MOPS: rzecznik@mopsmm.pl 
Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

            W dniu 2 października 2017r. w Sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim odbyło się już IV spotkanie z seniorami Miasta Mińsk Mazowiecki oraz przedstawicielami następujących instytucji: Komendy Powiatowej Policji, Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Polskiej Grupy Energetycznej, Gazowni oraz psychologa tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej. W spotkaniu wzięło udział 49 seniorów. Celem spotkania była edukacja w zakresie bezpieczeństwa osób starszych. Wystąpienia poszczególnych prelegentów dotyczyły bezpiecznego zawierania korzystnych umów, świadomego czytania faktur, bezpieczeństwa używania urządzeń elektrycznych i gazowych, właściwego reagowania w sytuacji pożaru, poruszania się w ruchu drogowym, w podróży oraz reagowania na próby wyłudzeń metodami „na wnuczka”, „na litość”, „na zdrowie”. Uczestnicy zostali również wyposażeni w wiedzę na temat mechanizmów manipulacyjnych powszechnie wykorzystywanych w wielu sytuacjach oraz zachowań asertywnych, które mogą ich uchronić przed nadużyciem ze strony otoczenia. Szczególne zainteresowanie seniorów wzbudziły krótkie filmiki ukazujące metody działania tzw. „naciągaczy” oraz sposoby rozprzestrzeniania się pożaru.

Prelegentom dziękujemy za pouczające wystąpienia, a uczestnikom za obecność za obecność !!!

 

 


 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Link 

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

Informacje związane z działalnością komisji można uzyskać bezpośrednio pon. - pt. w godz. 8.00 - 19.00

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

Link       

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123


Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn Stowarzyszenia " Pomocna Dłoń"

Kąty Borucza 48 A
05-307 Dobre
tel.
 22 760 41 14

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy "

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

Jesteś 1011095 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO