Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
29 lipca 2021 r.
imieniny: Marty i Olafa
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl

Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Informacje dla seniorów

05.02.2021

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU MINISTERSTWA RODZINY

I POLITYKI SPOŁECZNEJ „WSPIERAJ SENIORA”

NA ROK 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  przystąpił do realizacji Programu koordynowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

„WSPIERAJ SENIORA”

 

Program skierowany jest do osób w wieku powyżej 70 roku życia, które w czasie pandemii pozostają w domu i nie mogą skorzystać z pomocy rodziny lub sąsiadów.

 

Pomoc jest realizowana w postaci usługi polegającej na zrobieniu niezbędnych zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby

(artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, leki ).

 

W ramach Programu „Wspieraj seniora” został powołany

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów,

w ramach którego została  uruchomiona specjalna infolinia przeznaczona dla seniorów powyżej 70 roku życia

 

22 505 11 11

 

za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc

 

Seniorze, masz 70 lat i więcej,  potrzebujesz wsparcia?

 

·         Zadzwoń na infolinię pod numer 22 505 11 11.

·         Osoba z infolinii przekaże Twój numer do ośrodka pomocy społecznej w Twojej gminie.

·         Czekaj na telefon pracownika ośrodka, który skontaktuje się z Tobą i ustali wszystkie szczegóły.

 

Bądź skontaktuj się bezpośrednio z pracownikiem 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  i zgłoś prośbę o pomoc!!!!

 

 

USŁUGA JEST ZREALIZOWANIA BEZPŁATNIE, NATOMIAST ZA ZAKUPY SENIOR MUSI ZAPŁACIĆ.


 

05.10.2017

            W dniu 2 października 2017r. w Sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim odbyło się już IV spotkanie z seniorami Miasta Mińsk Mazowiecki oraz przedstawicielami następujących instytucji: Komendy Powiatowej Policji, Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Polskiej Grupy Energetycznej, Gazowni oraz psychologa tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej. W spotkaniu wzięło udział 49 seniorów. Celem spotkania była edukacja w zakresie bezpieczeństwa osób starszych. Wystąpienia poszczególnych prelegentów dotyczyły bezpiecznego zawierania korzystnych umów, świadomego czytania faktur, bezpieczeństwa używania urządzeń elektrycznych i gazowych, właściwego reagowania w sytuacji pożaru, poruszania się w ruchu drogowym, w podróży oraz reagowania na próby wyłudzeń metodami „na wnuczka”, „na litość”, „na zdrowie”. Uczestnicy zostali również wyposażeni w wiedzę na temat mechanizmów manipulacyjnych powszechnie wykorzystywanych w wielu sytuacjach oraz zachowań asertywnych, które mogą ich uchronić przed nadużyciem ze strony otoczenia. Szczególne zainteresowanie seniorów wzbudziły krótkie filmiki ukazujące metody działania tzw. „naciągaczy” oraz sposoby rozprzestrzeniania się pożaru.

Prelegentom dziękujemy za pouczające wystąpienia, a uczestnikom za obecność za obecność !!!

 

 

12.06.2017
Głównym celem projektu jest stworzenie stacjonarnej placówki świadczącej dzienne usługi z zakresu pobytu, opieki, pielęgnacji, rehabilitacji, edukacji dla pacjentów głównie po 65 r.ż. po przebytej w ciągu ostatnich 12 miesięcy hospitalizacji. Efektem świadczonych usług ma być poprawa stanu zdrowia pacjentów i samodzielności życiowej

02.06.2017

PODSUMOWANIE II SPOTKANIA Z CYKLU „AKTYWNY SENIOR”

 

            W dniu 25 maja 2017r. Seniorzy mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach aktywizujących Nordic Walking. Zajęcie były realizowane w ramach „Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2015-2020”.

            Celem projektu była edukacja prozdrowotna Seniorów, poprawa ich sprawności fizycznej i zdrowotnej oraz integracja społeczna. Zajęcia Nordic Walking były prowadzone na stadionie MOSiR przez wykwalifikowanego instruktora z Centrum Rehabilitacji Kinesion. Wzięło w nich udział 13 Seniorów.

            Zajęcia aktywizujące rozpoczęły się od rozgrzewki i instruktarzu, następnie uczestnicy, pod bacznym okiem instruktora, korzystali z treningu. Prowadzący na bieżąco udzielał Seniorom indywidualnych wskazówek oraz motywował do aktywności fizycznej, wskazując jej zdrowotne aspekty.

Seniorzy, biorący udział w projekcie, byli wyraźnie zadowoleni z zajęć oraz wyrazili chęć udziału w kolejnych spotkaniach z cyklu „Aktywny Senior”.

17.05.2013

Poniżej do pobrania Raport „Opieka nad osobami starszymi na terenie województwa mazowieckiego w latach 2009 - 2011”
Strona   [1] 2

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.


Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny

Mińsk Mazowiecki 

ul. Piłsudskiego 24

zapisy: 

tel.  756 31 98

758 00 46

e-mail: dps@mopsmm.pl

oferuje:

- Poradnictwo wychowawcze

- Poradnictwo pedagogiczne

- Poradnictwo logopedyczne

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123

 

Bezpłatna linia pomocy dla dzieci i młodzieży - 116 111

 

Telefon Zaufania Obrony Praw Dziecka - 054 988 

 

Policyjny Telefon Zaufania - 800 120 148 

 

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12 

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Konstytucji 3 Maja 16
05 - 300 Mińsk Mazowiecki 
Tel/Fax. 25 756 40 26
www.pcpr-minskmaz.pl


 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności
ul. Konstytucji 3 Maja 16
05 - 300 Mińsk Mazowieck
Tel. 25 756 40 01


 

Dom Dziennego Pobytu dla osób Starszych Diecezji Warszawsko-Praskiej

05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Graniczna 18
tel. 25 758 27 25
ddp.minsk@caritas.pl


Jesteś 1558489 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO