Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
24 października 2020 r.
imieniny: Rafała i Marcina
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl

Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim realizuje w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Inicjatyw Społecznych „Perspektywa” Projekt Mińska Akademia Seniora „Aktywni 55+ -EDYCJA III.

Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.  Zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły 55 rok życia z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki chcące w sposób aktywny i twórczy spędzić swój czas wolny do udziału w projekcie.

Głównym celem Mińskiej Akademii Seniora  „Aktywni 55+” jest podtrzymanie sprawności intelektualnej, fizycznej i kulturalnej seniorów, a także budowanie więzi międzyludzkich, w tym międzypokoleniowych, integrowanie środowiska ludzi starszych, niezależnie od wieku i wykształcenia.

W projekcie zaplanowane są następujące działania :

v  Spotkania – „Zdrowy Senior” CZERWIEC – LIPIEC 2020 r. w formie:

Pierwszy warsztat poprowadzony będzie  przez kosmetologa oraz fryzjera – część teoretyczna oraz drugi praktyczny – pokaz profesjonalnego makijażu i stylizacji włosów.

v  Zajęcia rekreacyjno – sportowe – Nordic Walking –LIPIEC- WRZESIEŃ 2020 r.

W formie: sześciu dwugodzinnych zajęć Nordic Walking prowadzonych przez profesjonalnego instruktora.

v  Gimnastyka z elementami rehabilitacji „Zdrowy kręgosłup” –LIPIEC-WRZESIEŃ 2020 r. w formie: zajęć prowadzonych w dwóch grupach, każda po 10 osób, dwa razy w miesiącu po 1 godzinie przez doświadczonego trenera.

v  Zajęcia taneczne –WRZESIEŃ –PAŹDZIERNIK 2020 r.
W formie: 10 godzinnych zajęć tanecznych dla seniorów prowadzonych przez profesjonalnego instruktora, mających na celu aktywizację seniorów.

v  Gimnastyka AQUA SENIOR – LIPIEC – WRZESIEŃ 2020 r.  
w formie: sześciu godzinnych zajęć w wodzie  prowadzonych przez profesjonalnego instruktora.

v  Aktywizacja kulturalna seniorów – LIPIEC WRZESIEŃ 2020 r. 
Wspólne wyjście do kina na wybrany przez uczestników projektu seans filmowy.

v  Kampania społeczna „SENIORZY WŚRÓD NAS” – WRZESIEŃ- LISTOPAD 2020r. Odbędą się dwa dwugodzinne spotkania aktywizacyjno-integracyjne mające na celu przygotowanie przez uczestników Kampanii Społecznej „SENIORZY WŚRÓD NAS” w związku z obchodzonym w dniu 20 października Europejskim Dniem Seniora.

v  Akcja społeczna –„ Miński Senior czyta dzieciom” – SIERPIEŃ – PAŹDZIERNIK 2020 r. W ramach akcji zakłada się 5 spotkań seniorów z dziećmi z oddziałów przedszkolnych z terenu miasta Mińsk Mazowiecki.

v  Specjalistyczne poradnictwo prawno – psychologiczne - CZERWIEC – PAŹDZIERNIK 2020 r.

v  Miński Dzień Seniora  - PAŹDZIERNIK – LISTOPAD 2020 r. Będą to dwa spotkania młodzieży z seniorami w formie: warsztatu muzyczno – artystycznego i plastycznego.

 

Deklaracje uczestnictwa przyjmowane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 25 A.

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu:

25 758 22 24 wew. 22, 24;   25 758 00 46;   25 756 31 98.

Termin realizacji projektu: 01 czerwiec 2020 r. – 30 listopad 2020 r.

 

Serdecznie zapraszamy !!!


Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.


Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny

Mińsk Mazowiecki 

ul. Piłsudskiego 24

zapisy: 

tel.  756 31 98

758 00 46

e-mail: dps@mopsmm.pl

oferuje:

- Poradnictwo wychowawcze

- Poradnictwo pedagogiczne

- Poradnictwo logopedyczne

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123

 

Bezpłatna linia pomocy dla dzieci i młodzieży - 116 111

 

Telefon Zaufania Obrony Praw Dziecka - 054 988 

 

Policyjny Telefon Zaufania - 800 120 148 

 

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12 

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Konstytucji 3 Maja 16
05 - 300 Mińsk Mazowiecki 
Tel/Fax. 25 756 40 26
www.pcpr-minskmaz.pl


 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności
ul. Konstytucji 3 Maja 16
05 - 300 Mińsk Mazowieck
Tel. 25 756 40 01


 

Dom Dziennego Pobytu dla osób Starszych Diecezji Warszawsko-Praskiej

05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Graniczna 18
tel. 25 758 27 25
ddp.minsk@caritas.pl


Jesteś 1368871 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO