Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
24 października 2020 r.
imieniny: Rafała i Marcina
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl

Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

OGŁOSZENIE

w sprawie ograniczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

Na podstawie § 14 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. 2020.964 ) ogłaszam, że w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-COV-2, mając na względzie ochronę mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, od 1 czerwca 2020 r. wprowadzam następujące zasady obsługi interesanta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim:

1.  ustanawiam, że:

1)  podstawowym sposobem kontaktowania się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej jest droga pocztowa, telefoniczna, elektroniczna ePUAP i mailowa,

2)  skargi i wnioski są przyjmowane drogą pocztową, telefoniczną, elektroniczną ePUAP lub mailową na adres: dyrektor@mopsmm.pl

3)  przyjmowanie wniosków w sprawie z zakresu działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie papierowej odbywa się w miejscu wydzielonym Biura Obsługi Klienta,

4)  wejście interesanta na teren Ośrodka jest możliwe w obecności pracownika merytorycznego Ośrodka,

5)  dopuszczalna jednoczesna liczba osób przebywających w tym samym czasie w Biurze Obsługi Klienta nie może być większa od 1 na wszystkie stanowiska obsługi,

6)  w trakcie przyjmowania interesanta, interesant i pracownik Ośrodka powinien stosować środki ochrony osobistej ( maseczka zakrywająca nos i usta, rękawiczki ochronne lub ręce odkażone płynem dezynfekcyjnym ), z zachowaniem bezpiecznej odległości,

2.   działalność Ośrodka podlega ograniczeniu polegającym na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy mieszkańcom miasta.  

Mińsk Mazowiecki, dnia 1 czerwca 2020 r.


Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.


Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny

Mińsk Mazowiecki 

ul. Piłsudskiego 24

zapisy: 

tel.  756 31 98

758 00 46

e-mail: dps@mopsmm.pl

oferuje:

- Poradnictwo wychowawcze

- Poradnictwo pedagogiczne

- Poradnictwo logopedyczne

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123

 

Bezpłatna linia pomocy dla dzieci i młodzieży - 116 111

 

Telefon Zaufania Obrony Praw Dziecka - 054 988 

 

Policyjny Telefon Zaufania - 800 120 148 

 

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12 

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Konstytucji 3 Maja 16
05 - 300 Mińsk Mazowiecki 
Tel/Fax. 25 756 40 26
www.pcpr-minskmaz.pl


 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności
ul. Konstytucji 3 Maja 16
05 - 300 Mińsk Mazowieck
Tel. 25 756 40 01


 

Dom Dziennego Pobytu dla osób Starszych Diecezji Warszawsko-Praskiej

05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Graniczna 18
tel. 25 758 27 25
ddp.minsk@caritas.pl


Jesteś 1368887 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO