Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
27 czerwca 2019 r.
imieniny: Marii i Władysława
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl
Rzecznik prasowy MOPS: rzecznik@mopsmm.pl 
Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Działania w ramach projektu Mińska Akademia Seniora „AKTYWNI 55+”

Zespół realizujący zadania „Programu wsparcia i aktywizacji seniorów w mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2015-2020” w roku 2018 realizuje harmonogram działań w ramach projektu Mińska Akademia Seniora „AKTYWNI 55+” Stowarzyszenia na Rzecz Inicjatyw Społecznych „Perspektywa” w okresie 01.06.2018 r.  do 30. 11. 2018 r.


Pierwszym działaniem w ramach zadania publicznego było spotkanie z cyklu „Zdrowy Senior” w Klubie Seniora PZERiI w Mińsku Mazowieckim przy ul. Piłsudskiego 27 w dniu 27.06. 2018 r.i 4 lipca 2018 r.  Dietetyk z firmy NATURHOUSE przedstawił zagadnienia dotyczące: zdrowej, zbilansowanej diety dla osób starszych; regularności   i zróżnicowania posiłków oraz ich znaczenie; produkty żywnościowe niezbędne w wieku starszym – piramida zdrowego żywienia i znaczenie odpowiedniej aktywności ruchowej. Celem spotkania było zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej – warsztat kulinarny, eliminującej złe nawyki żywieniowe, świadome dbanie o zdrowie, poprawienie jakości życia osób powyżej 55 roku życia.
             Seniorzy okazali zainteresowanie przedstawioną tematyką. Zadawali szereg pytań dotyczących indywidualnych problemów zdrowotnych, oczekując wskazówek dotyczących odpowiedniego żywienia, otrzymali przepisy na konkretne potrawy.
           W spotkaniu uczestniczyło 33 seniorów.      
Od dnia 6 lipca bieżącego roku rozpoczęto spotkania z cyklu „Aktywny Senior” w formie zajęć Nordic Walking, które prowadzone będą przez instruktora z Centrum Rehabilitacji Kinesion. Celem spotkań jest poprawienie sprawności fizycznej i psychicznej, integracja społeczna, poprawa samopoczucia, zachowanie zdrowia. Zajęcia będą trwały do końca września 2018 r. i będą prowadzone na stadionie MOSiR w Mińsku Mazowieckim oraz w okolicznym terenie leśnym.   
            Podobny charakter ma gimnastyka dla seniorów z elementami rehabilitacji „Zdrowy kręgosłup”, prowadzona przez doświadczonego trenera z klubu FIT&JOY. Pierwsze zajęcia odbyły się 9 lipca 2018 r. i będą trwały do końca sierpnia 2018 r. Mają one na celu utrzymanie seniorów w jak najlepszej kondycji ruchowej, zapewnienie im dobrego samopoczucia. Ćwiczenia rehabilitacyjne cieszą się dużym zainteresowaniem.
            W miesiącu sierpniu zaplanowane są również zajęcia kulturalne polegające na grupowym wyjściu do kina. Celem jest umożliwienie seniorom spędzenie atrakcyjnie wolnego czasu i jednocześnie dostarczenie wyższych wartości duchowych i poznawczych.
            W okresie wrzesień – październik 2018 r. planowane są co najmniej dwa spotkania aktywizacyjno-integracyjne polegające na prowadzeniu Kampanii Społecznej „SENIORZY WŚRÓD NAS” w związku z obchodzonym w dniu 20 października Europejskim Dniem Seniora. Działania mają na celu zachęcenie do rozpoczęcia lub rozwijania aktywności, przekazanie informacji na temat zdrowego trybu życia, problemów wieku starczego, gdzie szukać pomocy i wsparcia na terenie miasta Mińsk Mazowiecki w lokalnej gazetce dla seniorów. Będą również prezentowane sylwetki seniorów mogące stać się inspiracją dla innych.
           Ostatnim elementem działań w ramach zadania publicznego Mińska Akademia Seniora „AKTYWNI 55+”  jest zorganizowanie dwóch zajęć tanecznych dla seniorów z młodzieżą, prowadzonych przez profesjonalnego instruktora. Zadanie ma na celu aktywizację i integrację międzypokoleniową i będzie realizowane w październiku 2018 r.

 Organizatorzy zapraszają do udziału w spotkaniach.   
              

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Link 

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123


Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn Stowarzyszenia " Pomocna Dłoń"

Kąty Borucza 48 A
05-307 Dobre
tel.
 22 760 41 14

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Jesteś 1088239 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO