Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
20 lipca 2019 r.
imieniny: Czesława i Hieronima
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl
Rzecznik prasowy MOPS: rzecznik@mopsmm.pl 
Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Miejskiego Punktu Konsultacyjnego "STOP przemocy".

 

PORADY I KONSULTACJE SĄ BEZPŁATNE!!!


         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza osoby do skorzystania z porad i konsultacji w Miejskim Punkcie Konsultacyjnym „STOP przemocy”. W ramach działalności Miejskiego Punktu Konsultacyjnego „STOP przemocy” oferowane jest Poradnictwo Specjalistyczne z zakresu:

Ø  Poradnictwa medycznego,

Ø Poradnictwa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

Ø  Poradnictwa prawnego,

Ø  Poradnictwa rodzinnego.

    Głównym celem działalności Miejskiego Punktu Konsultacyjnego „STOP przemocy” jest zwiększenie skuteczności udzielanej pomocy i wsparcia osobom i rodzinom zagrożonym oraz dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu miasta Mińsk Mazowiecki poprzez:

  - zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

    - zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób zagrożonych bądź dotkniętych przemocą w rodzinie,

    - wzbogacenie oferty pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

 

Harmonogram tygodniowej pracy specjalistów:

     Ø   Poradnictwo medyczne specjaliści pełnią dyżur w co drugi poniedziałek miesiąca  w godzinach - 1600-18ºº

   Ø  Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie- specjaliści pełnią dyżur  w co drugi poniedziałek miesiąca i w każdy wtorek w godzinach 1600-1800

     Ø   Poradnictwo prawne – prawnik pełni dyżur w każdą środę  w godzinach 17ºº-19ºº

   Ø Poradnictwo rodzinne –psycholog pełni dyżur w każdy czwartek w godzinach 16ºº-18ºº

 

    Zapisy u pracowników socjalnych pod numerem telefonu tel: 25 758 22 24, 25 752 05 08 lub osobiście w siedzibie Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 25A.

 

 

A4doDLwC_poziom_zew ulotka (jpg, 2.12 MB)
A4doDLwC_poziom_wew ulotka (jpg, 2.7 MB)
Plakat A2 MOPS 01 06 plakat przemoc (jpg, 2.25 MB)

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Link 

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123


Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn Stowarzyszenia " Pomocna Dłoń"

Kąty Borucza 48 A
05-307 Dobre
tel.
 22 760 41 14

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Jesteś 1101228 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO