Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
21 lipca 2019 r.
imieniny: Daniela i Andrzeja
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl
Rzecznik prasowy MOPS: rzecznik@mopsmm.pl 
Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.
100_4166

NIEBIESKA POZYTYWKA

Edukacja na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim, w ramach realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 Miasta Mińsk Mazowiecki, zorganizował konferencję poświęconą edukacji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie NIEBIESKA POZYTYWKA. Spotkanie odbyło się dnia 12 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim. Adresatami konferencji byli przedstawiciele instytucji, które są zaangażowane w świadczenie pomocy mieszkańcom miasta Mińsk Mazowiecki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

            Konferencję otworzyła Pani Elżbieta Kowalik-Wirowska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, przedstawiając zebranym temat: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w mieście Mińsk Mazowieckim w latach 2016-2017”.

Następnie Pani Bożena Zagórska, Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim opowiedziała o działaniach Ośrodka podejmowanych w ramach realizacji zadania, jakim jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Z bardzo dużym zainteresowaniem spotykało się wystąpienie Pani Renaty Durda, Kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPS, członka Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Zespołu Społecznych Doradców Rzecznika Praw Dziecka. Pani Renata Durda, w oparciu o własne doświadczenie i szeroką wiedzę, przybliżyła uczestnikom pozytywne i negatywne strony procedury Niebieskie Karty oraz cechy skutecznego „pomagacza”.

Kolejnym prelegentem był asp. sztab. Sebastian Matasek, który przedstawił zagadnienie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz realizowania zadań wynikających z procedury Niebieskie Karty  z punktu widzenia Policji.

Ostatnim, ale bardzo wartościowym puntem konferencji było wystąpienie Pani Marii Albrechcińskiej – Oleksiuk, psycholog, reprezentującej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim. Pani Maria Albrechcińska – Oleksiuk opowiedziała o doświadczeniach związanych z realizacją Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Wspólnym elementem wszystkich wystąpień było zwrócenie uwagi na istotną rolę współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy wszystkich instytucji zajmujących się tym problemem. Skuteczna współpraca oraz koordynacja działań wobec rodziny z problemem przemocy warunkuje efektywność podejmowanych kroków, a także umożliwia rzetelną ocenę oraz szersze zrozumienie ich sytuacji.  

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Link 

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123


Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn Stowarzyszenia " Pomocna Dłoń"

Kąty Borucza 48 A
05-307 Dobre
tel.
 22 760 41 14

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Jesteś 1101529 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO