Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
26 marca 2019 r.
imieniny: Teodora i Emanuela
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl
Rzecznik prasowy MOPS: rzecznik@mopsmm.pl 
Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Nie jest za wcześnie, by pomóc


 

Wrażliwość, coraz lepsze wykształcenie, otwarcie na potrzeby innych to cechy nowoczesnego społeczeństwa XXI wieku. Jednak mimo tego, nadal problemem jest reagowanie na przemoc. Problem ten w wielu przypadkach wynika nie tylko z braku wiedzy jak należy reagować, ale przede wszystkim z funkcjonujących stereotypów. Często przemoc kojarzona jest ze środowiskami patologicznymi i  trudno zaakceptować, że takie sytuacje zdarzają się w tzw. „dobrych domach”. Równie łatwo za zaistniałą sytuację odpowiedzialnością obarcza się kobiety, a mężczyzn usprawiedliwia. Każdy nie raz słyszał sformułowania: „gdyby chciała, to by od niego odeszła”, „pewnie czymś zasłużyła”, „co to za chłop, który sobie nie wypije; pije jak każdy”, „dla innych jest uprzejmy, więc to pewnie jej wina”. Równie popularna jest niechęć do wtrącania się w czyjeś rodzinne sprawy, czy stwierdzenie, że dzieci należy wychowywać twardą ręką, a klaps jeszcze nikomu nie zaszkodził. I właśnie z tego powodu rola świadka nie jest łatwa. Może wywoływać wątpliwości, czy podejmować działanie, które wynikają również z troski o własne bezpieczeństwo. Towarzyszyć mogą obawy i niepewność, jak zostanie przyjęte wtrącanie się w czyjeś prywatne sprawy. Należy jednak pamiętać, że świadek często ma ogromny wpływ i może stworzyć szansę na zmianę sytuacji i ochronę osób krzywdzonych. Nic nie usprawiedliwia przemocy i nie można się na nią godzić. Można natomiast reagować w skuteczny sposób. Mamy obowiązek reagować na krzywdę tych, którzy są słabsi, zależni i sami nie mogą się ochronić. Za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca. Nie należy zatem ani wstydzić się ani bać o niej mówić.

Czy jesteśmy empatyczni?

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy się zastanowić, czy łatwo nam postawić się w sytuacji drugiej osoby. Jeśli tak, to znaczy że jesteśmy empatyczni i potrafimy wziąć pod uwagę odczucia drugiej osoby. Uwagę powinny zwracać hałasy zza ścianą, szarpanina na ulicy, krzyki, wyzwiska, alkohol, pozostawiane samym sobie dzieci – brak opieki, zaniedbywanie. Wtedy powinna pojawić się obawa, że sąsiedzi za ścianą, czy ludzi na ulicy mogą krzywdzić dzieci, osoby starsze lub inna osobę dorosłą...

Jak reagować na przemoc?

W przemoc zaangażowane są trzy osoby: osoba stosująca przemoc, osoba jej doświadczająca i osoba, która nie reaguje.

Odwagi brakuje nie tylko osobom doświadczającym przemocy, ale również jej świadkom. Większość osób, które miały z nią styczność, nie zwróciło się o pomoc. Powodem bywa wstyd lub strach, często uzasadniony groźbami ze strony sprawców. Tak niestety napędza się błędne koło. Sprawcy czują się bezkarni, a ofiary bezsilne. Tylko poczucie odpowiedzialności za drugą osobę ma szansę zapoczątkować zmianę na lepsze.

Może nam towarzyszyć strach, brak wsparcia. W myślach może pojawić się obawa o konsekwencje i własne bezpieczeństwo, bezradność, niechęć do osoby i stwierdzenie, że dobrze jej tak. Jednak każdy ma prawo do życia bez przemocy. Trzeba przerwać milczenie i nie czekać aż problemy urosną. Gdy brakuje pewności, że nasze niepokoje są uzasadnione, należy szukać wsparcia. Warto pamiętać, że w takich sytuacjach, zawsze można zachować anonimowość.

Co zrobić jeśli widzisz agresję wobec dziecka?

Przede wszystkim trzeba obniżyć poziom agresji. Warto wtedy podejść do dorosłego czy  zapukać do drzwi i zapytać o cokolwiek, np.: „która godzina?”, „jak trafić na dworzec?”, „czy otrzymał pan rozliczenie za prąd?”. W ten sposób odwracamy jego uwagę od osoby, którą krzywdzi.

Można też opisać sytuację i zaoferować pomoc. Zdanie: „chyba jest pani (pan) bardzo zdenerwowana. Czy mogłabym jakoś pomóc?” czasem  pozwala opanować sytuację. Krótka rozmowa pozwoli opiekunowi się uspokoić, uświadomić, że krzywdzi dziecko.

Kiedy na ulicy lub w sklepie widzimy, że jedna osoba popycha, szarpie, poniża, zawstydza, wyzywa, drugą osobę lub jeśli słyszymy za ścianą głośnie krzyki, możemy po prostu zwrócić uwagę, powiedzieć: „proszę przestać”, „proszę tego nie robić”, „nie można tak robić”. Najważniejszy jest sam fakt zareagowania.

Można również porozmawiać z osobą, która naszym zdaniem doznaje przemocy. Można wtedy  powiedzieć jej, że niepokoimy się sytuacją w jej rodzinie, jej bezpieczeństwem. Czasem zdarza się tak, że osoba nie chce pomocy lub zaprzecza, że jest krzywdzona. Taka reakcja wiąże się z lękiem, często ze wstydem, a czasem nadzieją, że w jej rodzinie samoistnie nastąpi poprawa.

Jeśli nie jesteśmy w stanie zdecydować się bezpośrednią reakcję, należy wezwać pomoc. Wystarczy zadzwonić na policję lub telefon alarmowy. Nie można czekać biernie na to, że sprawca się zmieni. Brak reakcji może być oznaką naszej bierności i bezkarności sprawcy. Prowadzi to do nasilenia przemocy. Im szybciej nastąpi reakcja, tym większa szansa na opanowanie przemocy.

 

Danuta Makowska – pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim; słuchaczka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia; absolwentka CTSR Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; ukończyła studia podyplomowe w kierunku Pomoc Psychologiczno- Pedagogiczna i Interwencja Kryzysowa.

 

 

Zgłoś problem do instytucji:

·         Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia”  Tel. 22 668 70 00

·         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tel. 25 758 22 24

·         Komenda Powiatowa Policji Tel. 997, 112

·         Ośrodek Interwencji Kryzysowej 25 758 47 12. tel. interwencyjny: 698 749 389

·         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 25 756 40 26

·         Sąd Rejonowy 25 756 49 00

·         Oddział Ratunkowy SPZOZ  Tel. 506 52 00

·          Miejski Punkt Informacyjno- Konsultacyjny Tel 25 759 53 33

·         jeśli w rodzinie jest dziecko, możesz poinformować szkołę lub przedszkole, do którego uczęszcza.

 

 

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Link 

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123


Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn Stowarzyszenia " Pomocna Dłoń"

Kąty Borucza 48 A
05-307 Dobre
tel.
 22 760 41 14

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Jesteś 1043290 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO