Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
26 marca 2019 r.
imieniny: Teodora i Emanuela
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl
Rzecznik prasowy MOPS: rzecznik@mopsmm.pl 
Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Społecznych ,,Perspektywa”, którego członkami są pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, w sierpniu 2016r. przystąpiło do realizacji zadania publicznego, przeprowadzanego na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki pod tytułem: Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności z programu FEAD.


PODSUMOWANIE REALIZACJI POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

Z PROGRAMU FEAD

 

Celem Programu było dotarcie z pomocą żywnościową do osób najbardziej potrzebujących, a także umożliwienie im uczestnictwa w różnych działaniach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Artykuły spożywcze były dystrybuowane w okresie sierpień 2016r. - kwiecień 2017r. zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów, dotyczącymi działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016, dla produktów: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.

Do kwietnia 2017 roku włącznie osoby, które otrzymały skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która wydawana była raz w miesiącu w formie paczek żywnościowych. Wydawanie żywności odbywało się w siedzibie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów przy ul. Piłsudskiego 27.

Dystrybucji żywności towarzyszyły dodatkowe działania w formie warsztatów kulinarnych realizowanych w SLOW FOOD – Mińska Pyza w Mińsku Mazowieckim ul. Boczna 2A przez Bank Żywności w Siedlcach. Zrealizowane warsztaty poruszały następujące tematy:

1.        Zdrowe odżywianie dzieci w wieku szkolnym.

2.        Żywienie dorosłego człowieka CZYTAM ETYKIETY – WIEM.

3.        Nawyki żywieniowe a aktywność dzieci i młodzieży szkolnej (warsztaty dla dzieci i młodzieży).

4.        Dieta seniora.

Stowarzyszenie "Pespektywa", przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim, łącznie zorganizowało dotychczas 7 transportów żywności dla mieszkańców Miasta Mińsk Mazowiecki w łącznej ilości ponad 24 ton. W ramach działania wydano 3140 paczek żywnościowych o wartości 89 296,79 zł.

 

Rzecznik prasowy MOPS

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Link 

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123


Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn Stowarzyszenia " Pomocna Dłoń"

Kąty Borucza 48 A
05-307 Dobre
tel.
 22 760 41 14

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Jesteś 1043251 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO