Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
30 września 2020 r.
imieniny: Zofii i Hieronima
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl

Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Aktualności

29.07.2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim - Elżbieta Kowalik-Wirowska oraz Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Inicjatyw Społecznych "Perspektywa" - Monika Michalik-Towani , zapraszają do Punktu Wsparcia Dziecka i Rodziny uruchomionego w ramach projektu Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Punkt znajduje się przy ul. Piłsudskiego 24 w Mińsku Mazowieckim.

 

29.07.2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim informuje, że od 1 sierpnia 2019 roku będą przyjmowane wnioski w wersji papierowej o wypłatę:

- świadczenia wychowawczego (program 500+)

- zasiłku rodzinnego

- funduszu alimentacyjego

- świadczenia Dobry Start

Wnioski należy złożyć:

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 25 A w godzinach:

Poniedziałek 8-16

Wtorek 8-16

Środa 8-17

Czwartek 8-16 

Piątek 8-15

W siedzibie Miejskiego Domu Kultury ul Warszawska 173 w godzinach:

Poniedziałek 8.30 - 15.30

Wtorek 8.30 - 15.30

Środa 8.30 - 16.30

Czwartek 8.30 - 15.30 

Piątek 8.30 - 14.30 

25.07.2019


Stowarzyszenie Na Rzecz Inicjatyw Społecznych „Perspektywa” i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim informują, że nabór do 

PROJEKTU MIŃSKA AKADEMIA SENIORA „AKTYWNI 55 +- EDYCJA II

ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY.

 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA ZAINTERESOWANIE I CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE  !!!

 

04.07.2019

Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Społecznych „Perspektywa w partnerstwie  z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim” realizuje Projekt „PUNKT WSPARCIA DZIECKA I RODZINY- EDYCJA II”.

[czytaj dalej] 

02.07.2019

  Dnia  18 czerwca 2019  r. odbyło się finalne spotkanie realizowane w ramach projektu socjalnego „Święto Rodziny”. Z okazji Dnia Rodziny, Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka siedemnaścioro dzieci z terenu miasta Mińsk Mazowiecki  przez cztery spotkania przygotowało przedstawienie i prezenty dla rodziców...

02.07.2019

PROJEKT SOCJALNY „Sportowa sobota”

 W dniu 25 maja 2019 r. specjaliści pracy socjalnej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim: Małgorzata Wąsowska i Monika Michalik - Towani, w ramach działań Organizowania Społeczności Lokalnej, zrealizowali projekt socjalny....

 

Strona   1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.


Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny

Mińsk Mazowiecki 

ul. Piłsudskiego 24

zapisy: 

tel.  756 31 98

758 00 46

e-mail: dps@mopsmm.pl

oferuje:

- Poradnictwo wychowawcze

- Poradnictwo pedagogiczne

- Poradnictwo logopedyczne

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123

 

Bezpłatna linia pomocy dla dzieci i młodzieży - 116 111

 

Telefon Zaufania Obrony Praw Dziecka - 054 988 

 

Policyjny Telefon Zaufania - 800 120 148 

 

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12 

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Konstytucji 3 Maja 16
05 - 300 Mińsk Mazowiecki 
Tel/Fax. 25 756 40 26
www.pcpr-minskmaz.pl


 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności
ul. Konstytucji 3 Maja 16
05 - 300 Mińsk Mazowieck
Tel. 25 756 40 01


 

Dom Dziennego Pobytu dla osób Starszych Diecezji Warszawsko-Praskiej

05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Graniczna 18
tel. 25 758 27 25
ddp.minsk@caritas.pl


Jesteś 1355589 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO