Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
26 marca 2019 r.
imieniny: Teodora i Emanuela
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl
Rzecznik prasowy MOPS: rzecznik@mopsmm.pl 
Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Aktualności

02.06.2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim w związku  z realizacją zadań zawartych w „Programie Wspierania Rodziny w Mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2016- 2018” realizuje Projekt socjalny  „Akademia Rodzica”.  Projekt kierowany jest do rodziców, którzy chcą  uzupełnić bądź nabyć wiedzę na temat umiejętności opiekuńczo- wychowawczych. 

Zapisy u pracowników socjalnych: Moniki Michalik- Towani, Ireny Krasuskiej, Eweliny Szostek pod numerem telefonu tel: 25 758 22 24, 25 752 05 08 bądź osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 25A w Mińsku Mazowieckim.

ZATEM JEŚLI JESTEŚ RODZICEM, KTÓRY:

· CHCE zwiększyć własną świadomość na temat wychowania i rodzicielstwa

· CHCE uporządkować wiedzę na temat roli i zadań rodziców w procesie wychowywania dzieci

· CHCE nabyć umiejętności budowania komunikatów typu "Ja"

· CHCE rozwinąć pozytywny i realistyczny obraz siebie, swoich możliwości i zdolności, a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako wartościowego człowieka

· CHCE zwiększyć umiejętności w zakresie aktywnego słuchania, spędzania czasu z dziećmi

· CHCE usystematyzować wiedzę i doświadczenia w zakresie praw i obowiązków dziecka

·  CHCE zdobyć praktyczne wskazówki dotyczące motywowania dzieci do odrabiania lekcji

TE WARSZTATY SĄ WŁAŚNIE DLA CIEBIE!!!

 

     HARMONOGRAM I TEMATYKA SPOTKAŃ:

         I.  „Ja – rodzic, ja - dziecko czyli dwie perspektywy spojrzenia na jedną rzecz”.

Termin: 9.06.2017 r. godz. 11.00-14.00 Miejska Biblioteka Publiczna

Warsztat jest skierowany do wszystkich rodziców odczuwających potrzebę „usprawnienia”  swojej kondycji rodzicielskiej w obszarze zaradności i skuteczności działań wychowawczych wobec własnych dzieci, ale też adresowane są do rodziców szczególnie  potrzebujących wzmocnienia i wsparcia. 

II.  „Nasz rodzinny czas”

Termin: 14.06.2017 r. godz. 11.00-14.00 Miejska Biblioteka Publiczna

Warsztat ma na celu pokazanie, że w życiu rodzinnym nie chodzi o liczbę wspólnie spędzonych godzin, lecz o to, co w tym czasie można zrobić, co jeszcze można zrobić w przyszłości, a także o to, czy na pewno jest to nasz wspólny czas. Omówiony zostanie między innymi zrównoważony system odrabiania lekcji.

III. „Mam świadomość, mam wiedzę- czyli prawa i obowiązki względem dzieci”

      Termin 20.06.2017 r. godz. 11.00-14.00

Założeniem warsztatu jest usystematyzowanie wiedzy i doświadczeń rodziców  w zakresie praw               i obowiązków dziecka.

IV. „ Nasz dobry czas- spotkanie rodzinne”

Termin 26.06.2017 r. godz. 11.00-14.00

Warsztat ma na celu zacieśnienie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego.W spotkaniu wezmą udział rodzice z dziećmi.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

  

30.05.2017

Po zakończeniu realizacji projektu współfinansowanego z funduszu Norweskiego Mechanizmu Finansowego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Mińsku Mazowieckim oraz projektu konkursowego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - edycja 2015 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w mieście Mińsk Mazowiecki zmniejszyła się oferta wsparcia terapeutycznego ukierunkowanego na osoby dotknięte przemocą w rodzinie. W związku  z powyższym  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wyszedł naprzeciw tym potrzebom tworząc w ramach projektu socjalnego w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Miejski Punkt Konsultacyjny „STOP przemocy”.

W ramach działalności Miejskiego Punktu Konsultacyjnego „STOP przemocy” mieszczącego się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oferowane jest  Poradnictwo Specjalistyczne z zakresu:

Ø  Poradnictwa medycznego,

Ø  Poradnictwa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

Ø  Poradnictwa prawnego,

Ø  Poradnictwa rodzinnego.

Porady i konsultacje są bezpłatne!!!

Głównym celem działalności Miejskiego Punktu Konsultacyjnego „STOP przemocy” jest zwiększenie skuteczności udzielanej pomocy i wsparcia osobom i rodzinom zagrożonym oraz dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu miasta Mińsk Mazowiecki poprzez:

- zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób zagrożonych bądź dotkniętych przemocą w rodzinie,

- wzbogacenie oferty pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

22.05.2017

Żyj zdrowo z Nordic Walking

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

Zaprasza Seniorów

Na zajęcia aktywizujące z kijami.

Ogłaszamy nabór do grupy Nordic Walking!
Zapewniamy sprzęt, instruktora i miłą atmosferę!

Bezpłatnie

Ilość miejsc ograniczona!

Ćwiczymy 25 maja 2017 r.

w godz. 11.00 - 13.00

Zadbaj o swoją kondycję fizyczną i psychiczną!

CZEKAMY NA CIEBIE!!!!!

ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ!!!!!

 

Kontakt w sprawie rezerwacji: (25) 758 22 24,w.24;  

(25) 756 31 98;  (25) 758 00 46

19.05.2017

„ ŚWIAT WOKÓŁ NAS”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza dzieci i młodzież z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki do udziału w projekcie socjalnym „Świat wokół nas”. Celem głównym realizowanego projektu jest kreatywne wypełnienie czasu wolnego, a także integracja dzieci i młodzieży zdrowej oraz niepełnosprawnej poprzez warsztaty informacyjno – edukacyjno - aktywizacyjne.

Pierwsze spotkanie w ramach projektu odbyło się 12 kwietnia 2017r. pod hasłem „Pisanka – podam ją dalej”. Tematem przewodnim była Wielkanoc i związane z nią zwyczaje i tradycje. Spotkanie miało charakter warsztatu artystyczno-integracyjnego, podczas którego uczestnicy mieli możliwość stworzenia własnej pisanki, a także uczestniczenia w grach i  zabawach integracyjnych. W warsztacie wzięło udział 45 dzieci i młodzieży z Mińska Mazowieckiego, w tym osoby niepełnosprawne ze stowarzyszenia „Krok Dalej”!

Kolejne spotkanie już 19 maja 2017r.!!!

Informacje i zapisy pod numerem telefonu: 25 758 00 46 oraz 25 752 05 08.

ZAPRASZAMY!!!

10.05.2017
Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Społecznych ,,Perspektywa”, którego członkami są pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, w sierpniu 2016r. przystąpiło do realizacji zadania publicznego, przeprowadzanego na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki pod tytułem: Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności z programu FEAD.

27.01.2017

 

Od 1 stycznia 2017 r. matka, ojciec, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka bez względu na dochód mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł, przyznawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Świadczenie przysługuje z tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, powstałymi w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,co stwierdza w zaświadczeniu lekarz specjalista II stopnia z zakresu położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

 

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim (pokój nr 1 piętro II).


Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieka medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną, w/w zaświadczenie nie jest wymagane od osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także od osób, które przysposobiły dziecko.

 

Strona   1 2 3 4 5 6 7 8 [9]

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Link 

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123


Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn Stowarzyszenia " Pomocna Dłoń"

Kąty Borucza 48 A
05-307 Dobre
tel.
 22 760 41 14

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Jesteś 1043288 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO