Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
05 czerwca 2020 r.
imieniny: Walerii i Bonifacego
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl

Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Aktualności

23.04.2019

„ŚWIĘTO RODZINY”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim zaprasza dzieci i młodzieży      z terenu Miasta  do udziału w projekcie socjalnym „ Święto rodziny”.

Celem głównym realizowanego projektu jest kreatywne wypełnienie czasu wolnego           i integracja dzieci i młodzieży poprzez warsztaty kulturalno -edukacyjno- integracyjne.

W trakcie realizacji projektu przewidywane są cztery warsztaty i występ dla rodziców.

Dzieci i młodzież wykonają laurkę dla rodziców oraz przygotują krótki występ artystyczny.

Terminy spotkań :

7 maja 2019 r. -  1600 - 1800 wtorek

21 maja 2019 r. -  1600 - 1800 wtorek

28 maja 2019 r. -  1600 - 1800 wtorek

 

Spotkania organizowane będą w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 

Informacje i zapisy pod nr telefonów:

25 758 00 46 – Małgorzata Wąsowska

25 756 31 98 Monika Michalik - Towani

18.02.2019
Informujemy, że w ramach Konsultacji Społecznych do Programu Wspierania Rodziny w Mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2019-2021 nie wpłynęły żadne uwagi.

04.02.2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim, poszukuje osób chętnych do pracy przy realizacji usług opiekuńczych, w ramach umowy zlecenia.

Dodatkowe informacje w załączniku. 

04.01.2019

 

Zapraszamy do skorzystania z poradnictwa specjalistycznego z zakresu:

- Poradnictwa medycznego,

- Poradnictwa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- Poradnictwa prawnego,

- Poradnictwa rodzinnego.

 

PORADY I KONSULTACJE SĄ BEZPŁATNE!!!

 

Harmonogram tygodniowej pracy specjalistów:

- Poradnictwo medyczne specjaliści pełnią dyżur w trzeci poniedziałek

miesiąca w godzinach – 1615-1815

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie- specjaliści pełnią dyżur

w pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 1615-1815

- Poradnictwo prawne – prawnik pełni dyżur w każdą środę  w godzinach 1715-1915

- Poradnictwo rodzinne –psycholog pełni dyżur w każdy czwartek w godzinach 1615-1815

 

Zapisy u pracowników socjalnych pod numerem telefonu tel: 25 758 22 24, 25 756 31 98 lub osobiście w siedzibie Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 25A

 05-300 Mińsk Mazowiecki.

 


 

28.12.2018

UWAGA

Z dniem 1 stycznia 2019 roku, ulegają zmianie rejony Pracy Socjalnej pracowników socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 

Proszę o zapoznanie się ze zmianami.

03.12.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

informuje o konieczności 

SKŁADANIA FAKTUR DO STYPENDIUM SZKOLNEGO 

W TERMINIE

DO 5 GRUDNIA 2018

W BIURZE OBSŁUGI INTERESANTA

PARTER POKÓJ NR 1 

12.10.2018

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM  2018

Strona   1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.


Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny

Mińsk Mazowiecki 

ul. Piłsudskiego 24

zapisy: 

tel.  756 31 98

758 00 46

e-mail: dps@mopsmm.pl

oferuje:

- Poradnictwo wychowawcze

- Poradnictwo pedagogiczne

- Poradnictwo logopedyczne

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123

 

Bezpłatna linia pomocy dla dzieci i młodzieży - 116 111

 

Telefon Zaufania Obrony Praw Dziecka - 054 988 

 

Policyjny Telefon Zaufania - 800 120 148 

 

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12 

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Konstytucji 3 Maja 16
05 - 300 Mińsk Mazowiecki 
Tel/Fax. 25 756 40 26
www.pcpr-minskmaz.pl


 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności
ul. Konstytucji 3 Maja 16
05 - 300 Mińsk Mazowieck
Tel. 25 756 40 01


 

Dom Dziennego Pobytu dla osób Starszych Diecezji Warszawsko-Praskiej

05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Graniczna 18
tel. 25 758 27 25
ddp.minsk@caritas.pl


Jesteś 1286189 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO