Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
17 stycznia 2019 r.
imieniny: Antoniego i Rościsława
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl
Rzecznik prasowy MOPS: rzecznik@mopsmm.pl 
Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Aktualności

26.06.2017

„DZIEŃ RODZINY”  

            W dniu 17 czerwca 2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim, w ramach działań Organizowanie Społeczności Lokalnej, przeprowadził spotkanie  „Dzień Rodziny”. Pracownicy socjalni, Pani Monika Michalik –Towani oraz Pani Małgorzata Wąsowska zaplanowali na ten dzień szereg atrakcji, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Starsze dzieci bardzo chętnie uczestniczyli w konkursach  sportowych, takich jak wielobój, przeciąganie liny, skoki na skakance, taniec na gazecie czy przechodzenie pod liną. Z kolei młodsi uczestniczy w tym czasie wykonywali prace na konkurs plastyczny. Dla dorosłych zostały przewidziane kalambury oraz zabawa „Jaka to melodia?”.

Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość skosztowania kiełbasek z grilla, a dla dzieci dodatkowo została zorganizowana dyskoteka oraz malowanie buziek.

Na zakończenie spotkania zostały rozdane dyplomy i nagrody dla zwycięzców poszczególnych konkursów (gry planszowe, książki, kolorowanki) oraz słodycze dla wszystkich uczestników. Zachęcamy do zobaczenie fotograficznej relacji ze spotkania!

 

DZIĘKUJEMY MIESZKAŃCOM UL. CHEŁMOŃSKIEGO 75 ZA ZAANGAŻOWANIE  I WSPÓLNĄ ZABAWĘ!!!

 

Szczególne podziękowania kierujemy do CUKIERNII „Janeczka” oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim za wsparcie udzielone naszemu projektowi.

17.07.2017

Zakończenie projektu socjalnego „ ŚWIAT WOKÓŁ NAS”

Ostatnie spotkanie z cyklu „Świat wokół nas” już za nami! Odbyło się ono 16 czerwca 2017r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej pod hasłem „Wyobraźnia w zabawie”. Tym razem dzieci spotkały się z Panem Robertem Nalazkiem, doświadczonym przedstawicielem parkouru.. Parkour jest formą aktywności fizycznej, polegającą na efektywnym i dynamicznym przemieszczaniu się w dowolnym terenie, z wyznaczonego sobie punktu A do punktu B, pokonując wszystkie napotkane po drodze przeszkody w jak najszybszy, a zarazem bezpieczny sposób. W parkourze nie chodzi tylko o naukę technik, ale przede wszystkim o rozwijanie cech potrzebnych nam do wykonywania ich (szybkość, kondycja, zręczność, siła), kształtowanie charakteru, przełamywanie barier psychicznych oraz trening siłowy.

Pracownicy socjalni MOPS, Pani Monika Michalik-Towani oraz Pani Małgorzata Wąsowska przedstawili prezentację „Bezpieczne wakacje”, wskazując różne rodzaje zagrożeń, z którymi dzieci mogą zetknąć się w okresie letniego wypoczynku oraz sposoby radzenia sobie w takich sytuacjach. Następnie uczestnicy w podgrupach zastanawiali się, jak należy bezpiecznie zachowywać się będąc w górach, nad wodą, na podwórku i ulicy. Spotkanie zakończyła wspólna zabawa  w kalambury.

 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ZA WSPÓLNIE

SPĘDZONY CZAS!!!

ŻYCZYMY UDANYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI!!!

05.06.2017

PODSUMOWANIE II SPOTKANIA Z CYKLU „AKTYWNY SENIOR”

 

            W dniu 25 maja 2017r. Seniorzy mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach aktywizujących Nordic Walking. Zajęcie były realizowane w ramach „Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2015-2020”.

            Celem projektu była edukacja prozdrowotna Seniorów, poprawa ich sprawności fizycznej i zdrowotnej oraz integracja społeczna. Zajęcia Nordic Walking były prowadzone na stadionie MOSiR przez wykwalifikowanego instruktora z Centrum Rehabilitacji Kinesion. Wzięło w nich udział 13 Seniorów.

            Zajęcia aktywizujące rozpoczęły się od rozgrzewki i instruktarzu, następnie uczestnicy, pod bacznym okiem instruktora, korzystali z treningu. Prowadzący na bieżąco udzielał Seniorom indywidualnych wskazówek oraz motywował do aktywności fizycznej, wskazując jej zdrowotne aspekty.

Seniorzy, biorący udział w projekcie, byli wyraźnie zadowoleni z zajęć oraz wyrazili chęć udziału w kolejnych spotkaniach z cyklu „Aktywny Senior”.

02.06.2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim w związku  z realizacją zadań zawartych w „Programie Wspierania Rodziny w Mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2016- 2018” realizuje Projekt socjalny  „Akademia Rodzica”.  Projekt kierowany jest do rodziców, którzy chcą  uzupełnić bądź nabyć wiedzę na temat umiejętności opiekuńczo- wychowawczych. 

Zapisy u pracowników socjalnych: Moniki Michalik- Towani, Ireny Krasuskiej, Eweliny Szostek pod numerem telefonu tel: 25 758 22 24, 25 752 05 08 bądź osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 25A w Mińsku Mazowieckim.

ZATEM JEŚLI JESTEŚ RODZICEM, KTÓRY:

· CHCE zwiększyć własną świadomość na temat wychowania i rodzicielstwa

· CHCE uporządkować wiedzę na temat roli i zadań rodziców w procesie wychowywania dzieci

· CHCE nabyć umiejętności budowania komunikatów typu "Ja"

· CHCE rozwinąć pozytywny i realistyczny obraz siebie, swoich możliwości i zdolności, a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako wartościowego człowieka

· CHCE zwiększyć umiejętności w zakresie aktywnego słuchania, spędzania czasu z dziećmi

· CHCE usystematyzować wiedzę i doświadczenia w zakresie praw i obowiązków dziecka

·  CHCE zdobyć praktyczne wskazówki dotyczące motywowania dzieci do odrabiania lekcji

TE WARSZTATY SĄ WŁAŚNIE DLA CIEBIE!!!

 

     HARMONOGRAM I TEMATYKA SPOTKAŃ:

         I.  „Ja – rodzic, ja - dziecko czyli dwie perspektywy spojrzenia na jedną rzecz”.

Termin: 9.06.2017 r. godz. 11.00-14.00 Miejska Biblioteka Publiczna

Warsztat jest skierowany do wszystkich rodziców odczuwających potrzebę „usprawnienia”  swojej kondycji rodzicielskiej w obszarze zaradności i skuteczności działań wychowawczych wobec własnych dzieci, ale też adresowane są do rodziców szczególnie  potrzebujących wzmocnienia i wsparcia. 

II.  „Nasz rodzinny czas”

Termin: 14.06.2017 r. godz. 11.00-14.00 Miejska Biblioteka Publiczna

Warsztat ma na celu pokazanie, że w życiu rodzinnym nie chodzi o liczbę wspólnie spędzonych godzin, lecz o to, co w tym czasie można zrobić, co jeszcze można zrobić w przyszłości, a także o to, czy na pewno jest to nasz wspólny czas. Omówiony zostanie między innymi zrównoważony system odrabiania lekcji.

III. „Mam świadomość, mam wiedzę- czyli prawa i obowiązki względem dzieci”

      Termin 20.06.2017 r. godz. 11.00-14.00

Założeniem warsztatu jest usystematyzowanie wiedzy i doświadczeń rodziców  w zakresie praw               i obowiązków dziecka.

IV. „ Nasz dobry czas- spotkanie rodzinne”

Termin 26.06.2017 r. godz. 11.00-14.00

Warsztat ma na celu zacieśnienie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego.W spotkaniu wezmą udział rodzice z dziećmi.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

  

30.05.2017

Po zakończeniu realizacji projektu współfinansowanego z funduszu Norweskiego Mechanizmu Finansowego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Mińsku Mazowieckim oraz projektu konkursowego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - edycja 2015 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w mieście Mińsk Mazowiecki zmniejszyła się oferta wsparcia terapeutycznego ukierunkowanego na osoby dotknięte przemocą w rodzinie. W związku  z powyższym  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wyszedł naprzeciw tym potrzebom tworząc w ramach projektu socjalnego w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Miejski Punkt Konsultacyjny „STOP przemocy”.

W ramach działalności Miejskiego Punktu Konsultacyjnego „STOP przemocy” mieszczącego się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oferowane jest  Poradnictwo Specjalistyczne z zakresu:

Ø  Poradnictwa medycznego,

Ø  Poradnictwa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

Ø  Poradnictwa prawnego,

Ø  Poradnictwa rodzinnego.

Porady i konsultacje są bezpłatne!!!

Głównym celem działalności Miejskiego Punktu Konsultacyjnego „STOP przemocy” jest zwiększenie skuteczności udzielanej pomocy i wsparcia osobom i rodzinom zagrożonym oraz dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu miasta Mińsk Mazowiecki poprzez:

- zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób zagrożonych bądź dotkniętych przemocą w rodzinie,

- wzbogacenie oferty pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

22.05.2017

Żyj zdrowo z Nordic Walking

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

Zaprasza Seniorów

Na zajęcia aktywizujące z kijami.

Ogłaszamy nabór do grupy Nordic Walking!
Zapewniamy sprzęt, instruktora i miłą atmosferę!

Bezpłatnie

Ilość miejsc ograniczona!

Ćwiczymy 25 maja 2017 r.

w godz. 11.00 - 13.00

Zadbaj o swoją kondycję fizyczną i psychiczną!

CZEKAMY NA CIEBIE!!!!!

ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ!!!!!

 

Kontakt w sprawie rezerwacji: (25) 758 22 24,w.24;  

(25) 756 31 98;  (25) 758 00 46

19.05.2017

„ ŚWIAT WOKÓŁ NAS”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza dzieci i młodzież z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki do udziału w projekcie socjalnym „Świat wokół nas”. Celem głównym realizowanego projektu jest kreatywne wypełnienie czasu wolnego, a także integracja dzieci i młodzieży zdrowej oraz niepełnosprawnej poprzez warsztaty informacyjno – edukacyjno - aktywizacyjne.

Pierwsze spotkanie w ramach projektu odbyło się 12 kwietnia 2017r. pod hasłem „Pisanka – podam ją dalej”. Tematem przewodnim była Wielkanoc i związane z nią zwyczaje i tradycje. Spotkanie miało charakter warsztatu artystyczno-integracyjnego, podczas którego uczestnicy mieli możliwość stworzenia własnej pisanki, a także uczestniczenia w grach i  zabawach integracyjnych. W warsztacie wzięło udział 45 dzieci i młodzieży z Mińska Mazowieckiego, w tym osoby niepełnosprawne ze stowarzyszenia „Krok Dalej”!

Kolejne spotkanie już 19 maja 2017r.!!!

Informacje i zapisy pod numerem telefonu: 25 758 00 46 oraz 25 752 05 08.

ZAPRASZAMY!!!

Strona   1 2 3 4 5 6 7 [8] 9

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Link 

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

Informacje związane z działalnością komisji można uzyskać bezpośrednio pon. - pt. w godz. 8.00 - 19.00

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

Link       

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123


Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn Stowarzyszenia " Pomocna Dłoń"

Kąty Borucza 48 A
05-307 Dobre
tel.
 22 760 41 14

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy "

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

Jesteś 1011514 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO