Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
24 października 2020 r.
imieniny: Rafała i Marcina
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl

Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Aktualności

05.09.2019

SZANOWNI PAŃSTWO

 

W związku z realizacją we współpracy z Bankiem Żywności w Siedlcach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim informuje, że z powodów organizacyjnych (unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przetargu na dostarczanie żywności) dostawy produktów żywnościowych w ramach Podprogramu 2019  rozpoczną się  w grudniu br. lub nawet  w styczniu 2019 r.  

Jednocześnie informujemy, że nastąpi zmiana składu rocznego zestawu paczki – ilość koncentratu pomidorowego zostanie zmniejszona z 8 do 7 sztuk. Fakt ten wynika ze wzrostu cen żywności w ostatnich miesiącach.

 

30.08.2019

Przemoc w sieci

 Rozwój techniki spowodował , iż na przełomie XX i XXI wieku pojawił się nowy rodzaj przemocy  - CYBERPRZEMOC.

Cyberprzemoc  to stosowanie przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, szykanowanie, dręczenie, wyśmiewanie i poniżanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMSe-mailwitryny internetowefora dyskusyjne w internecie, portale społecznościowe i inne. Osobę dopuszczającą się takich czynów określa się stalkerem.

27.08.2019

UWAGA !

PILNA INFORMACJA

 


INFORMUJEMY

ŻE  OD 1 DO 15 WRZEŚNIA 2019 r.

 

ROZPOCZYNAMY  NABÓR WNIOSKÓW NA STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI

 

DLA UCZNIÓW Z TERENU MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

 

STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie ustalonych na zasadach określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U.2019 poz.1507), w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także  gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe w przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny. 

Obecnie miesięczny dochód

na osobę w rodzinie

nie może przekraczać kwoty 528 zł.

 

22.08.2019

PODZIĘKOWANIE

 

Dyrektor wraz z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Mińsku Mazowieckim

składają serdeczne podziękowania

Państwu Ilonie i Łukaszowi Szybilskim z Gadki gm. Kołbiel

za podarowane artykuły szkolne zebrane podczas  ślubu.

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wrażliwość na potrzebę dzielenia się  z innymi!

Jesteśmy Wam wdzięczni za okazane serce, wspaniałomyślność

i życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

 

21.08.2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim oraz Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Społecznych „Perspektywa” realizuje zadania „Programu wsparcia i aktywizacji seniorów w mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2015-2020” w roku 2019 w oparciu o harmonogram w ramach projektu Mińska Akademia Seniora „AKTYWNI 55+”  - II edycja w okresie od lipca do  listopada 2019 r. 

Dotychczas zrealizowane zostały następujące działania:


- 3 zajęcia rekreacyjno- sportowe Nordic Walking przeprowadzone przez rehabilitanta;
- 4   zajęcia z samoobrony przeprowadzone przez wykwalifikowanego instruktora;   
- 2 spotkania z cyklu Zdrowy Senior „Moc ziół”przeprowadzone przez magistra farmacji;
- 1 wykład i porady dyplomowanego podologa „Stopy niosą człowieka przez całe     życie”;
- 3 zajęcia z zakresu gimnastyki dla seniorów z elementami rehabilitacji „Zdrowy kręgosłup”zrealizowane przez doświadczonego trenera;      
- 1 spotkanie z cyklu „Bezpieczny senior” przeprowadzone przez funkcjonariuszy  Komendy  Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim;       
- 2 godziny porad psychologicznych przeprowadzonych przez dyplomowanego psychologa.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych zajęciach !!!

20.08.2019

 Dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo.

 

Niepokojące informacje pojawiające się w różnych publikacjach, na podstawie prowadzonych  badań wskazują, że w Polsce wgląd innych, zwłaszcza osób dorosłych w to, jak dzieci korzystają z Internetu w domu, jest mniejszy niż przeciętnie w krajach Europy. Prawdopodobnie mniej rodziców wie, jak ich dzieci korzystają z Internetu w domach swoich kolegów. 
Strona   1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.


Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny

Mińsk Mazowiecki 

ul. Piłsudskiego 24

zapisy: 

tel.  756 31 98

758 00 46

e-mail: dps@mopsmm.pl

oferuje:

- Poradnictwo wychowawcze

- Poradnictwo pedagogiczne

- Poradnictwo logopedyczne

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123

 

Bezpłatna linia pomocy dla dzieci i młodzieży - 116 111

 

Telefon Zaufania Obrony Praw Dziecka - 054 988 

 

Policyjny Telefon Zaufania - 800 120 148 

 

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12 

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Konstytucji 3 Maja 16
05 - 300 Mińsk Mazowiecki 
Tel/Fax. 25 756 40 26
www.pcpr-minskmaz.pl


 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności
ul. Konstytucji 3 Maja 16
05 - 300 Mińsk Mazowieck
Tel. 25 756 40 01


 

Dom Dziennego Pobytu dla osób Starszych Diecezji Warszawsko-Praskiej

05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Graniczna 18
tel. 25 758 27 25
ddp.minsk@caritas.pl


Jesteś 1368864 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO