Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
27 czerwca 2019 r.
imieniny: Marii i Władysława
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl
Rzecznik prasowy MOPS: rzecznik@mopsmm.pl 
Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Aktualności

15.06.2018

„Biblioteka nie ucieka”

 

Dnia 16 maja 2018r. odbyło się kolejne spotkanie realizowane w ramach projektu socjalnego „Książka ma MOC”.

 

Celem warsztatu było zachęcenie dzieci do aktywnego korzystania z zasobów biblioteki i rozwijanie ich zainteresowań czytelniczych.  Spotkanie pn. „Biblioteka nie ucieka” podzielone zostało na dwie części. W pierwszej dzieci zapoznały się z funkcjonowaniem biblioteki oraz zwiedzały pomieszczenia znajdujące się w bibliotece: oddział dla dzieci, wypożyczenie, czytelnie, kącik prasowy, wypożyczalnie regionalną oraz magazyn, w którym przechowywane są ponad stuletnie książki. W drugiej części uczestnicy rozwiązywali różnego rodzaju quizy, rebusy, zagadki  i krzyżówki tematycznie związane  z książką i biblioteką.

 

Pomimo bardzo niesprzyjającej pogody w spotkaniu wzięło udział 20 dzieci  i młodzieży z Mińska Mazowieckiego. Serdecznie dziękujemy!!!

 

 

Kolejne spotkanie „JA - autor” już 14 czerwca 2018r.!!!

Informacje i zapisy pod numerem telefonu: 25 758 00 46 oraz 25 752 05 08.

ZAPRASZAMY!!!

15.06.2018

INFORMACJA

DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH

ZE STYPEDNIUM SZKOLNEGO

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje osoby korzystające z pomocy w formie stypendium szkolnego o konieczności składania faktur w terminie do 20 czerwca 2018 r.


Miejsce składania faktur Biuro Obsługi Interesanta

parter pok. nr  1

14.06.2018

na wolne stanowisko urzędnicze - referent - 1 osoba.


14.06.2018

Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin

zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt.

„Drzewo genealogiczne czyli historia mojej rodziny”

dzieci w wieku 7-9 lat .

 Prace wykonane techniką dowolną należy składać do 19 czerwca 2018 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 25 A.

 

04.06.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

 

zaprasza PANIE z terenu miasta do udziału

w projekcie socjalnym „Mamo pomyśl o sobie”.

 

Warsztat z zakresu profilaktyki zdrowotnej odbędzie się

w dniu 4 czerwca 2018 r. o godz. 1600

w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Piłsudskiego 1 A

 

ZATEM JEŚLI JESTEŚ KOBIETĄ, KTÓRA :

 

  • chce poszerzyć swoją wiedzę na temat profilaktyki zdrowotnej związanej z tematyką chorób kobiecych,
  •  ma nurtujące pytania dotyczące zdrowia,
  •  chce wymienić swoje doświadczenia z innymi kobietami

 

ten warsztat jest właśnie dla Ciebie!!!! 

Udział jest bezpłatny.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

Informacje i zapisy pod nr telefonów:

25 756 31 98 -  Monika Michalik – Towani

25 758 22 24 wew. 18 - Ewelina Szotek

 

25.05.2018

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119):

- Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 25A.

- W przypadku pytań co do sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: iod@mopsmm.pl

- Przedmiotem przetwarzania są wyłącznie dane osobowe niezbędne do realizacji zadań ustawowych i statutowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

- Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim posiada prawo wglądu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

27.04.2018

„Zaczarowany świat”

Pierwsze spotkanie z cyklu „ Książka ma MOC” już za nami. Organizatorzy skupili się na korzyściach płynących z czytania książek jako alternatywnego spędzania czasu wolnego w słotne dni i długie zimowe wieczory. Celem warsztatu było także umożliwienie uczestnikom spontanicznego udziału w zabawach z tekstem oraz rozwijanie ich zainteresowań czytelniczych.

 Warsztat edukacyjno - artystyczny „Zaczarowany świat” podzielony został na dwie części. W pierwszej dzieci czytały książki i opowiadały o swoich ulubionych bohaterach.       W drugiej części uczestnicy wykonali własną bajkową zakładkę do książek. 

W spotkaniu wzięło udział 36 dzieci i młodzieży z Mińska Mazowieckiego.

Kolejne spotkanie „Biblioteka nie ucieka” już 16 maja 2018r.!!!

Informacje i zapisy pod numerem telefonu: 25 758 00 46 oraz 25 752 05 08.

ZAPRASZAMY!!!

17.04.2018

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza dzieci i młodzież z terenu Miasta do udziału  w projekcie socjalnym „Książka ma moc” .

Celem głównym realizowanego projektu jest kreatywne wypełnienie czasu wolnego i integracja  dzieci i młodzieży poprzez warsztaty informacyjno -edukacyjno- aktywizacyjne.

W trakcie realizacji projektu przewidziane są trzy warsztaty o tematyce :

Tematyka spotkań:

I.   „Zaczarowany świat”- 24 kwietnia 2018 r.

w godzinach 1630- 1830

Warsztat edukacyjno- artystyczny

Warsztat podzielony zostanie na dwie części.  Pierwsza zakłada wspólne czytanie swoich ulubionych książek przez dzieci. W drugiej części dzieci przygotują bajkową zakładkę do książki dowolną techniką plastyczną. Przewidywany czas spotkania ok. 2 h.

II. „Biblioteka nie ucieka” 16 maja 2018 r.

w godzinach 1630 -1830 

Warsztat kulturalno - edukacyjny

Spotkanie dzieci i młodzieży z pracownikiem biblioteki  ma na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z funkcjonowaniem biblioteki. Przewidywany czas spotkania ok. 2 h.

III.„Ja- AUTOR” 14 czerwca 2018r. 

w godzinach 1630 – 1930

Warsztat kulturalno – edukacyjno- artystyczny

Trzeci warsztat ma na celu udział dzieci w tworzeniu książeczki według własnego pomysłu.

Przewidywany czas spotkania ok. 3 h.

 

 

Spotkania organizowane będą w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Informacje i zapisy pod nr telefonów:

25 758 00 46 – Małgorzata Wąsowska

25 752 05 08 -  Monika Michalik - Towani

 

Strona   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Link 

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123


Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn Stowarzyszenia " Pomocna Dłoń"

Kąty Borucza 48 A
05-307 Dobre
tel.
 22 760 41 14

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Jesteś 1088213 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO