Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
27 czerwca 2019 r.
imieniny: Marii i Władysława
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl
Rzecznik prasowy MOPS: rzecznik@mopsmm.pl 
Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Aktualności

19.07.2018

 

 

 

PODPROGRAM 2017 – efekty

 

1.      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim przy współpracy z Bankiem Żywności w Siedlcach realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach  towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018.

2.      Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

·         warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);

  • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),

·         mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),

  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),

·         cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),

·         tłuszcze (olej rzepakowy),

·         dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).

3.      Pomoc żywnościowa trafiła do 512 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie.

4.      Wydaliśmy osobom potrzebującym:

·      23 16506  ton żywności,

·      3 704  paczek żywnościowych.

5.      W ramach Podprogramu 2017 dla 18 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  2 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

·         Żywieniowe – 1 spotkanie dla 9 uczestników,

·         Kulinarne -  1 spotkanie dla 9 uczestników.

 

 

18.07.2018

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim  w porozumieniu ze Stowarzyszeniem na Rzecz Inicjatyw Społecznych „Perspektywa” realizuje Projekt „PUNKT WSPARCIA RODZINY”.

 

Projekt współfinansowany jest z Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy:

 

-        potrzebują pomocy i wsparcia w wychowaniu i rozwoju swojego dziecka,

-        chcą zwiększyć umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych – rodzica, małżonka, partnera,

-        chcą nabyć umiejętności umożliwiające samodzielne rozwiązywanie problemów oraz konfliktów rodzinnych,

do skorzystania z pomocy

PUNKTU WSPARCIA RODZINY

w ramach, którego oferujemy:

v  indywidualne poradnictwo:

·         psychologiczne,

·         pedagogiczne,

·         prawne,

·         zawodowe,

v  Akademia Kompetentnego Rodzica,

v   mediacje rodzinne

v  trening  „Bez zadłużenia” .

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętne osoby z terenu miasta Mińsk Mazowiecki                   do bezpłatnego udziału w projekcie.

 Deklaracje uczestnictwa przyjmowane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim przy 

ul. Kościuszki 25 A.

 O udziale w Projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

 Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

25 758 22 24, 25 756 31 98.

Termin realizacji projektu: 20 czerwca 2018 roku – 30 listopada 2018 roku.

 

18.07.2018

Chcesz być bardziej konkurencyjny na rynku pracy?

Jest na to sposób! Już dziś na terenie województwa mazowieckiego ruszyła rekrutacja do projektu „Włącz swoją szansę” !

Projekt „Włącz swoją szansę” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Kto może wziąć udział w projekcie? -Osoby powyżej 18 roku życia zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, -Osoby bezrobotne i bierne zawodowo, -Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia (tzn. wykluczenia z powodu więcej niż jedna przesłanka art.7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej), -Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, -Osoby zamieszkałe na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, -Osoby z niepełno sprawnościami, -Osoby korzystające z PO PŻ, -Osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy.

 Pierwszeństwo udziału w projekcie mają: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby z niskim wykształceniem, osoby korzystające z PO PŻ, osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy.

 Uczestnikom projektu zapewniamy: -Diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów, - Poradnictwo psychologiczne, - Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia grupowe), - Szkolenia zawodowe, -Staże zawodowe. -Pośrednictwo pracy.

Uczestnikom projektu przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 516zł brutto, 3 miesięczny staż zawodowy będzie płatny w wysokości 1289,83 zł os. brutto/miesiąc oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia na warunkach określonych w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

By zgłosić swój udział, wypełnij dokumenty zgłoszeniowe: -formularz zgłoszeniowy, którym można pobrać na stronie www.wlaczswojaszanse.semius.pl i wyślij je pocztą na adres: Semius Sp.z.o.o. ul. Nowogrodzka 50 lok. 515 00-695 Warszawa lub wypełnić i wysłać na adres mailowy: wlaczswojaszanse@semius.pl

03.07.2018

„PIKNIK RODZINNY”  

            W dniu 30 czerwca 2018 r. specjaliści pracy socjalnej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim: Małgorzata Wąsowska i Monika Michalik - Towani, w ramach działań Organizowania Społeczności Lokalnej, zrealizowali projekt socjalny  „Piknik rodzinny”.  Na ten dzień zaplanowano szereg atrakcji. Wszystkie  dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w konkursach  sportowych, takich jak wielobój, wyścig w workach, taniec na gazecie czy przeciąganie liny. Młodsi uczestniczy wykonywali prace na konkurs plastyczny pt. „ Moje wymarzone wakacje” i malowali obrazy na streczu.

Wszyscy uczestnicy, zarówno dzieci jak i dorośli uczyli się tańczyć „Chocolate” i zumbę. Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość skosztowania kiełbasek z grilla.

Na zakończenie spotkania zostały rozdane dyplomy i nagrody dla zwycięzców poszczególnych konkursów (gry planszowe, zabawki) oraz słodycze dla wszystkich uczestników. Zachęcamy do zobaczenie fotograficznej relacji ze spotkania!

 

 

DZIĘKUJEMY MIESZKAŃCOM UL. CHEŁMOŃSKIEGO 75 ZA ZAANGAŻOWANIE  I WSPÓLNĄ ZABAWĘ!!!

 

Szczególne podziękowania kierujemy do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim za wsparcie udzielone naszemu projektowi.

 

26.06.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim  w porozumieniu ze Stowarzyszeniem na Rzecz Inicjatyw Społecznych „Perspektywa” realizuje Projekt Mińska Akademia Seniora „Aktywni 55 +”.

 

 

05.07.2018
Czasy współczesne, nacechowane wzmożonym dynamizmem dziejowym, kryzysem wartości, zanikiem autorytetów, liberalizmem obyczajowym, rozluźnieniem więzów, rosnącą przepaścią między pokoleniami – stawiają nowe wyzwania wspólnocie najbliższych sobie osób.

19.06.2018

 

„Książka ma MOC”

 

Dnia  14.06.2018 r. odbyło się ostatnie spotkanie realizowane w ramach projektu socjalnego „Książka ma MOC”. Trzeci warsztat „Ja- AUTOR” miał na celu udział dzieci  w tworzeniu książeczki według własnego pomysłu. Spotkanie pozwoliło na przekazanie dzieciom wiedzy o tym jak powstaje opowiadanie, a wspólne przygotowanie książeczki, zachęciło dzieci i młodzież do wymyślenia bohatera- maskotki miasta i krótkiej historii.

Prace wykonane przez uczestników warsztatu zostaną złożone do druku.

 

Łącznie w projekcie socjalnym „Książka ma MOC” wzięło udział 74 dzieci z terenu miasta Mińsk Mazowiecki.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom!!! 

 

19.06.2018

„Mamo pomyśl o sobie”

Dnia 4 czerwca 2018 r. w ramach realizacji „Programu Wspierania Rodziny w Mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2018” w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie  z zakresu profilaktyki zdrowotnej „Mamo pomyśl o sobie”. Spotkanie prowadziła Pani Ewa Szuba- położna z wieloletnim doświadczeniem, która zaprezentowała uczestniczkom warsztatu prezentację dotyczącą kształtowania postaw zdrowotnych kobiet w profilaktyce chorób piersi i narządu rodnego.  Panie biorące udział w prelekcji mogły na bieżąco zadawać pytania na nurtujące ich tematy oraz zapoznać się ze sposobami walki z rakiem piersi i rakiem macicy. Pani Szuba zaprezentowała także sposób samobadania piersi.

Łącznie w projekcie socjalnym wzięło udział 20 kobiet.

Serdecznie dziękujemy wszystkim UCZESTNICZKOM!!!

Strona   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Link 

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123


Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn Stowarzyszenia " Pomocna Dłoń"

Kąty Borucza 48 A
05-307 Dobre
tel.
 22 760 41 14

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Jesteś 1088208 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO