Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
17 stycznia 2019 r.
imieniny: Antoniego i Rościsława
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl
Rzecznik prasowy MOPS: rzecznik@mopsmm.pl 
Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Aktualności

03.07.2018

„PIKNIK RODZINNY”  

            W dniu 30 czerwca 2018 r. specjaliści pracy socjalnej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim: Małgorzata Wąsowska i Monika Michalik - Towani, w ramach działań Organizowania Społeczności Lokalnej, zrealizowali projekt socjalny  „Piknik rodzinny”.  Na ten dzień zaplanowano szereg atrakcji. Wszystkie  dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w konkursach  sportowych, takich jak wielobój, wyścig w workach, taniec na gazecie czy przeciąganie liny. Młodsi uczestniczy wykonywali prace na konkurs plastyczny pt. „ Moje wymarzone wakacje” i malowali obrazy na streczu.

Wszyscy uczestnicy, zarówno dzieci jak i dorośli uczyli się tańczyć „Chocolate” i zumbę. Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość skosztowania kiełbasek z grilla.

Na zakończenie spotkania zostały rozdane dyplomy i nagrody dla zwycięzców poszczególnych konkursów (gry planszowe, zabawki) oraz słodycze dla wszystkich uczestników. Zachęcamy do zobaczenie fotograficznej relacji ze spotkania!

 

 

DZIĘKUJEMY MIESZKAŃCOM UL. CHEŁMOŃSKIEGO 75 ZA ZAANGAŻOWANIE  I WSPÓLNĄ ZABAWĘ!!!

 

Szczególne podziękowania kierujemy do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim za wsparcie udzielone naszemu projektowi.

 

26.06.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim  w porozumieniu ze Stowarzyszeniem na Rzecz Inicjatyw Społecznych „Perspektywa” realizuje Projekt Mińska Akademia Seniora „Aktywni 55 +”.

 

 

05.07.2018
Czasy współczesne, nacechowane wzmożonym dynamizmem dziejowym, kryzysem wartości, zanikiem autorytetów, liberalizmem obyczajowym, rozluźnieniem więzów, rosnącą przepaścią między pokoleniami – stawiają nowe wyzwania wspólnocie najbliższych sobie osób.

19.06.2018

 

„Książka ma MOC”

 

Dnia  14.06.2018 r. odbyło się ostatnie spotkanie realizowane w ramach projektu socjalnego „Książka ma MOC”. Trzeci warsztat „Ja- AUTOR” miał na celu udział dzieci  w tworzeniu książeczki według własnego pomysłu. Spotkanie pozwoliło na przekazanie dzieciom wiedzy o tym jak powstaje opowiadanie, a wspólne przygotowanie książeczki, zachęciło dzieci i młodzież do wymyślenia bohatera- maskotki miasta i krótkiej historii.

Prace wykonane przez uczestników warsztatu zostaną złożone do druku.

 

Łącznie w projekcie socjalnym „Książka ma MOC” wzięło udział 74 dzieci z terenu miasta Mińsk Mazowiecki.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom!!! 

 

19.06.2018

„Mamo pomyśl o sobie”

Dnia 4 czerwca 2018 r. w ramach realizacji „Programu Wspierania Rodziny w Mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2018” w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie  z zakresu profilaktyki zdrowotnej „Mamo pomyśl o sobie”. Spotkanie prowadziła Pani Ewa Szuba- położna z wieloletnim doświadczeniem, która zaprezentowała uczestniczkom warsztatu prezentację dotyczącą kształtowania postaw zdrowotnych kobiet w profilaktyce chorób piersi i narządu rodnego.  Panie biorące udział w prelekcji mogły na bieżąco zadawać pytania na nurtujące ich tematy oraz zapoznać się ze sposobami walki z rakiem piersi i rakiem macicy. Pani Szuba zaprezentowała także sposób samobadania piersi.

Łącznie w projekcie socjalnym wzięło udział 20 kobiet.

Serdecznie dziękujemy wszystkim UCZESTNICZKOM!!!

15.06.2018

„Biblioteka nie ucieka”

 

Dnia 16 maja 2018r. odbyło się kolejne spotkanie realizowane w ramach projektu socjalnego „Książka ma MOC”.

 

Celem warsztatu było zachęcenie dzieci do aktywnego korzystania z zasobów biblioteki i rozwijanie ich zainteresowań czytelniczych.  Spotkanie pn. „Biblioteka nie ucieka” podzielone zostało na dwie części. W pierwszej dzieci zapoznały się z funkcjonowaniem biblioteki oraz zwiedzały pomieszczenia znajdujące się w bibliotece: oddział dla dzieci, wypożyczenie, czytelnie, kącik prasowy, wypożyczalnie regionalną oraz magazyn, w którym przechowywane są ponad stuletnie książki. W drugiej części uczestnicy rozwiązywali różnego rodzaju quizy, rebusy, zagadki  i krzyżówki tematycznie związane  z książką i biblioteką.

 

Pomimo bardzo niesprzyjającej pogody w spotkaniu wzięło udział 20 dzieci  i młodzieży z Mińska Mazowieckiego. Serdecznie dziękujemy!!!

 

 

Kolejne spotkanie „JA - autor” już 14 czerwca 2018r.!!!

Informacje i zapisy pod numerem telefonu: 25 758 00 46 oraz 25 752 05 08.

ZAPRASZAMY!!!

15.06.2018

INFORMACJA

DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH

ZE STYPEDNIUM SZKOLNEGO

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje osoby korzystające z pomocy w formie stypendium szkolnego o konieczności składania faktur w terminie do 20 czerwca 2018 r.


Miejsce składania faktur Biuro Obsługi Interesanta

parter pok. nr  1

14.06.2018

na wolne stanowisko urzędnicze - referent - 1 osoba.


Strona   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Link 

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

Informacje związane z działalnością komisji można uzyskać bezpośrednio pon. - pt. w godz. 8.00 - 19.00

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

Link       

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123


Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn Stowarzyszenia " Pomocna Dłoń"

Kąty Borucza 48 A
05-307 Dobre
tel.
 22 760 41 14

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy "

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

Jesteś 1011627 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO