Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
30 września 2020 r.
imieniny: Zofii i Hieronima
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl

Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Aktualności

18.03.2020

W dniu 18.03.2020 r. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim we współpracy

z Ochotniczą Strażą Pożarną z Mińska Mazowieckiego

 

17.03.2020

W celu zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym informuję, że pod numerami telefonu:

25 758 22 24, 25 758 17 70

(w godzinach pracy Ośrodka)  

oraz  

+48 602 518 824

(czynny przez całą dobę )

 

można zgłaszać potrzeby szczególnie w zakresie organizacji zakupów produktów żywnościowych, leków czy też wsparcia psychologicznego (porady telefoniczne),

w szczególności dla osób objętych kwarantanną.

Informujemy, że psychologiczne porady będą realizowane po

wcześniejszym ustaleniu terminu .

Można również przekazywać informacje odnośnie osób samotnych, które takiego           wsparcia potrzebują.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do członków rodzin osób starszych, chorych i niepełnosprawnych o zwrócenie szczególnej uwagi na bliskich i w miarę możliwości udzielenie im niezbędnego  wsparcia.

16.03.2020

Szanowni Państwo,

 W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-Co V-2, wywołującego zakaźną chorobę COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo sanitarne, zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim.

Wszelkie kwestie informacyjne dotyczące spraw realizowanych w Ośrodku należy załatwiać telefonicznie, drogą elektroniczną lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – ePUAP.

 Biuro Obsługi Interesanta: tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl

Adresy skrytek na ePUAP:

/mopsmm/skrytka 

/mopsmm/SkrytkaESP

 Powyższa informacja obowiązuje do odwołania.

13.03.2020

W związku  ze zwiększonym ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa

zachęcamy Państwa 

do składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz świadczeń rodzinnych drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

 

09.03.2020

 

W związku  ze zwiększonym ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa

informujemy, że istnieje możliwość

składania wniosków o udzielenie pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

telefonicznie pod numerami telefonów:

 

Pokój nr 3: nr telefonu 25 758 22 24 wew.24 rejon pracy socjalnej - 3,11.

Pokój nr 4: nr telefonu 25 758 22 24 wew. 19 lub 25 756 31 98 rejon pracy socjalnej - 1,2,6,12.

Pokój nr 5: nr telefonu 25 758 22 24 wew. 18 rejon pracy socjalnej - 7,9.

Pokój nr 6: nr telefonu 25 758 00 46 rejon pracy socjalnej - 5,10.

Pokój nr 3 p. II: nr telefonu 25 758 22 24 wew.31 lub 25 752 05 08 rejon pracy

socjalnej - 4,8.

 

13.03.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

uprzejmie informuje osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy

żywnościowej, że w miesiącu marcu 2020 r. będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019 (FEAD) według harmonogramu zamieszczonego w załączniku.

13.03.2020

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną,

zwiększonym ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa

oraz rezygnacją osób korzystających z konsultacji specjalistycznych

informujemy,

że od dnia 16.03.2020 r. do 27.03.2020 r. zostaje zawieszona działalność:

Ø  PUNKTU WSPARCIA DZIECKA I RODZINY

PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 24

Ø  MIEJSKIEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO „STOP PRZEMOCY”

PRZY UL. KOŚCIUSZKI 25 A

 

O wznowieniu działalności i terminach wizyt będziemy informować na bieżąco.

Strona   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.


Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny

Mińsk Mazowiecki 

ul. Piłsudskiego 24

zapisy: 

tel.  756 31 98

758 00 46

e-mail: dps@mopsmm.pl

oferuje:

- Poradnictwo wychowawcze

- Poradnictwo pedagogiczne

- Poradnictwo logopedyczne

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123

 

Bezpłatna linia pomocy dla dzieci i młodzieży - 116 111

 

Telefon Zaufania Obrony Praw Dziecka - 054 988 

 

Policyjny Telefon Zaufania - 800 120 148 

 

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12 

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Konstytucji 3 Maja 16
05 - 300 Mińsk Mazowiecki 
Tel/Fax. 25 756 40 26
www.pcpr-minskmaz.pl


 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności
ul. Konstytucji 3 Maja 16
05 - 300 Mińsk Mazowieck
Tel. 25 756 40 01


 

Dom Dziennego Pobytu dla osób Starszych Diecezji Warszawsko-Praskiej

05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Graniczna 18
tel. 25 758 27 25
ddp.minsk@caritas.pl


Jesteś 1355655 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO