Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
17 stycznia 2019 r.
imieniny: Antoniego i Rościsława
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl
Rzecznik prasowy MOPS: rzecznik@mopsmm.pl 
Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Aktualności

19.10.2018

 Z okazji Europejskiego Dnia Seniora członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Inicjatyw Społecznych Perspektywa oraz Dyrektor i Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

składają wszystkim osobom starszym najserdeczniejsze życzenia!

Życzymy wszystkim Państwu, aby pamięć o osobach starszych nie kończyła się na tym jednym dniu, zaś aktywność i pasja nie opuszczały nigdy!

Życzymy wszystkim, żeby dojrzały wiek był czasem aktywnym, pełnym pasji i możliwości, a jednocześnie czasem spełnienia, satysfakcji i poczucia znalezienia właściwego miejsca w życiu. Mamy jednocześnie nadzieję, że Europejski  Dzień Seniora będzie niósł ze sobą nowe inicjatywy, które zaowocują poprawą jakości życia seniorów oraz pomogą lepiej wykorzystywać ogromny potencjał, który drzemie w tej grupie społecznej.

Z okazji Europejskiego  Dnia Seniora, zapraszamy Państwa do zapoznania się z plakatem i ulotką powstałą w ramach Kampanii społecznej „Seniorzy wśród nas”  realizowanej w projekcie Mińska Akademia Seniora „ Aktywni 55+” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

17.10.2018

 


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI

18 PAŹDZIERNIA 2018 r.


W Międzynarodowym Dniu Mediacji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim zaprasza na bezpłatne spotkanie z MEDIATORAMI:


Danutą Makowską


Agnieszką Słońską


Małgorzatą Wąsowską,które odbędzie się w dniu 18.10.2018 r. w godzinach od 12.00 do 18.00

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomoc Społecznej przy ul. Kościuszki 25 A.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje także, że w ramach porozumienia ze Stowarzyszeniem

na Rzecz Inicjatyw Społecznych „Perspektywa” realizuje Projekt  „PUNKT WSPARCIA RODZINY”,

w ramach którego zaprasza rodziny do skorzystania z bezpłatnych mediacji rodzinnych.

Projekt współfinansowany jest z Samorządu Województwa Mazowieckiego.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE CHĘTNE OSOBY Z TERENU MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU.

 

16.10.2018
na stanowisko pomocnicze i obsługi - Opiekun w ośrodku pomocy społecznej.

12.10.2018

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM  2018

22.08.2018

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIŃSKU MAZOWIECKIM INFORMUJE :

 

 OD 1 DO 15 WRZEŚNIA 2018 r.


TRWA  NABÓR WNIOSKÓW NA STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI

 

SZKOLNE DLA UCZNIÓW Z TERENU MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

 

STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie ustalonych na zasadach określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U.2018 poz.1508), w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także  gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe w przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny. 

Obecnie miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 514 zł.

19.07.2018

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim informuje, że od 1 sierpnia 2018 roku będą przyjmowane wnioski w wersji papierowej o wypłatę:

 

- świadczenia wychowawczego ( program 500+)

- świadczeń rodzinnych

- funduszu alimentacyjnego

- świadczenia Dobry start

18.06.2018
Strona   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Link 

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

Informacje związane z działalnością komisji można uzyskać bezpośrednio pon. - pt. w godz. 8.00 - 19.00

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

Link       

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123


Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn Stowarzyszenia " Pomocna Dłoń"

Kąty Borucza 48 A
05-307 Dobre
tel.
 22 760 41 14

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy "

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

Jesteś 1011603 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO