Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
20 stycznia 2021 r.
imieniny: Fabiana i Sebastiana
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl

Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Aktualności

19.01.2021
Szczegółowe informacje dostępne w sekscji "Informacje Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych"

18.01.2021

Szczepienia dla seniorów p/covid-19

15 stycznia 2021 r. w ogólnopolskim systemie rządowym ruszają zapisy na szczepienia dla osób powyżej 80. roku życia.

Od 22 stycznia rejestrować się będą mogły osoby, które ukończyły 70 lat

Szczepienia dla tych grup wiekowych rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.

Rejestracja odbywa się na 3 sposoby:
(jest to system centralny – rządowy)

  • online na www.pacjent.gov.pl
  • przez bezpłatną całodobową infolinię – 989

Można to zrobić samodzielnie lub zapisać może ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer przyjdzie SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.

  • w punkcie szczepień w miejscu zamieszkania.

 

Do e-rejestracji na stronie www.pacjent.gov.pl konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego (można go założyć np. online poprzez własne konto bankowe).

Po dokonaniu rezerwacji przyjdzie powiadomienie SMS, a następnie ponowne przypomnienie o szczepieniu dzień przed planowanym terminem.

undefined 

18.01.2021

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej w Mińsku Mazowieckim informuje, że zbliża się NOWY  OKRES  ŚWIADCZENIOWY 2021/2022.

 Od 1 LUTEGO 2021 r. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO WYŁĄCZNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Wnioski będzie można składać online przez stronę empatia.mrpips.gov.pl

oraz za pomocą bankowości elektronicznej. W formie papierowej wnioski

będą przyjmowane od 1 KWIETNIA 2021 r.

Punkty przyjmowania wniosków:

-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 25A

 

Jednocześnie informujemy, że przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start, zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego  na nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 lipca 2021 r. drogą elektroniczną i 1 sierpnia 2021 r. w formie papierowej.

18.01.2021

Miasto Mińsk Mazowiecki zapewni dojazd do punktów szczepień:

  • osobom posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,

  • osobom mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego ich miejscu zamieszkania punktu szczepień.

Kontakt sprawie dojazdu na szczepienie pod nr. tel. 666 723 984

czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00-16.00,

środa 8.00-17.00, piątek 8.00-15.00

Do każdego Punktu Szczepień można dojechać bezpłatną dla wszystkich seniorów komunikacją miejską.

Punkty szczepień w Mińsku Mazowieckim

  1. SP ZOZ – Punkt Szczepień, ul. Kościuszki 9, tel. 609 103 464
  2. Specjalistyczna Przychodnia Medyczna MILMED, ul. Kresowa 65, tel. 690 310 513
  3. Centrum Medyczne COMPLEX-MED, Pl. Kilińskiego 4, tel. 25 740 20 60
  4. Przychodnia Zdrowia CENTRUM, ul. Dąbrówki 52, tel. 516 052 490

Pracownicy Urzędu Miasta nie prowadzą zapisów na szczepienia. Kolejność szczepień dla poszczególnych grup wiekowych i zawodowych wskazana jest w Narodowym Programie Szczepień.

Według harmonogramu Narodowego Programu Szczepień akcja szczepienia powinna rozpocząć się 25 stycznia, jednak uzależnione jest to od terminów dostawy szczepionek do zgłoszonych na terenie miasta punktów.

INFORMACJE na temat szczepień p/covid-19 dostępne są w serwisie rządowym

www.gov.pl/szczepimysie/rejestracja

 

29.12.2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Jest współfinansowany z europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym

Podrogram 2020

Informacje w załączniku 

24.12.2020

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest czynny:

 

24 grudnia 2020 r. do godziny 12.00

31 grudnia 2020 r. do godziny 14.00

 

Strona   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.


Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny

Mińsk Mazowiecki 

ul. Piłsudskiego 24

zapisy: 

tel.  756 31 98

758 00 46

e-mail: dps@mopsmm.pl

oferuje:

- Poradnictwo wychowawcze

- Poradnictwo pedagogiczne

- Poradnictwo logopedyczne

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123

 

Bezpłatna linia pomocy dla dzieci i młodzieży - 116 111

 

Telefon Zaufania Obrony Praw Dziecka - 054 988 

 

Policyjny Telefon Zaufania - 800 120 148 

 

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12 

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Konstytucji 3 Maja 16
05 - 300 Mińsk Mazowiecki 
Tel/Fax. 25 756 40 26
www.pcpr-minskmaz.pl


 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności
ul. Konstytucji 3 Maja 16
05 - 300 Mińsk Mazowieck
Tel. 25 756 40 01


 

Dom Dziennego Pobytu dla osób Starszych Diecezji Warszawsko-Praskiej

05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Graniczna 18
tel. 25 758 27 25
ddp.minsk@caritas.pl


Jesteś 1415884 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO