Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
22 lipca 2017 r.
imieniny: Magdaleny i Bolesława
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl
Rzecznik prasowy MOPS: rzecznik@mopsmm.pl 
Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Kontakt

07.07.2011

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Mińsk Mazowiecki   ul. Kościuszki 25 A

zapraszamy


w poniedziałki, wtorki i czwartki  w godzinach 8.00 - 16.00

w środy w godzinach  8.00  - 17.00

w piątki  w godzinach 8.00 - 15.00


07.07.2011

Dyrektor  Miejskiego Ośrodka  Pomocy

Społecznej  w Mińsku Mazowieckim

 

 mgr Elżbieta  Kowalik - Wirowska

 

         Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg
         i wniosków codziennie 
w godzinach od 9.00 do 11.00

WNIOSEK - ZA ŻYCIEM (pdf, 336 KB) RODZINA 500 PLUS - WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (pdf, 9 MB) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH - RODZINA 500 PLUS (pdf, 4.89 MB) OŚWIADCZENIE CZŁONKA O RODZINY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO - RODZINA 500 PLUS (pdf, 1.66 MB) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM - RODZINA 500 PLUS (pdf, 1.81 MB) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO (pdf, 64 KB) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO (pdf, 73 KB) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO (pdf, 84 KB) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO (pdf, 54 KB) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (pdf, 59 KB) OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA (pdf, 24 KB) OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA (pdf, 24 KB) OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM (pdf, 26 KB) OŚWIADCZENIE O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY (pdf, 25 KB) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO (pdf, 25 KB) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM (pdf, 26 KB) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH (pdf, 50 KB) ZAŚWIADCZENIE-OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY WYŻSZEJ (pdf, 25 KB) ZAŚWIADCZENIE-OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY (pdf, 27 KB) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO (pdf, 120 KB) ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE (pdf, 37 KB) WNIOSEK I OŚWIADCZENIE O PRZYZNANIE STYPENDIUM (pdf, 76 KB)

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel.  25 759 53 33
       25 759 53 30
fax. 25 758 40 25


Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Obszar działania: przemoc, uzależnienie, problemy wychowawcze, problemy rodzinne

Czynny całą dobę

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy

116 123


Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn Stowarzyszenia " Pomocna Dłoń"

Kąty Borucza 48 A
05-307 Dobre
tel.
 22 760 41 14

Jesteś 772801 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO